Vervanging Gerrit Krolbrug

Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen werken samen aan de vervanging van de Gerrit Krolbrug: een belangrijke knooppunt waar wegverkeer, met name fietsers, en scheepvaartverkeer elkaar kruisen.

Deze brug, in het verlengde van de Korreweg, is een van de drukste fietsverbindingen van Groningen, met ongeveer 15.000 fietsers die dagelijks de brug passeren. De brug is bijna 100 jaar oud en heeft steeds meer last van storingen. De nieuwe brug moet voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een nationale hoofdvaarweg en zorgen voor een veilige en vlotte doorstroming van het wegverkeer.

Voor de vervanging van de Gerrit Krolbrug voert ingenieursbureau Royal Haskoning/DHV in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek uit naar de mogelijke varianten voor een nieuwe brug. Dit noemen we een variantenstudie. De variantenstudie eindigt met het vaststellen van de bestuurlijke voorkeursvariant. Dit gebeurt naar verwachting in het voorjaar van 2021.

Meer informatie

Bestuurlijk overleg 8 mei 2020

Bestuurlijk overleg 13 februari 2020

Brieven aan gemeenteraad

Correspondentie gemeente Groningen - RWS

Documenten particpatiegroep 18 augustus 2020

Analyse maakbaarheid voorkeursvariant 2016 (Wob-verzoek oktober 2020)

Webinar 1 juli 2020

Overige documenten