build-reside iconVernieuwing riool Korrewegwijk

De riolering in de Korrewegwijk is aan vervanging toe.

Werkzaamheden

De aannemer werkt steeds in een deel van de straat zodat niet de hele straat open ligt. De werkzaamheden starten bij de Hamburgervijver. Daarna werkt de aannemer stukje voor stukje in de richting van de Kapteynlaan. De aannemer informeert u op tijd als u even niet met uw auto bij uw huis kunt komen.

Planning

  • De actuele planning kunt u vinden op de projectwebsite van Broekema Wegenbouw.

Wat u moet weten

Heymanslaan

Wat gaat er veranderen:

  • De Heymanslaan krijgt een symmetrisch profiel. Dat betekent dat er aan beide zijden van de straat geparkeerd wordt. Hierdoor verdwijnt de huidige as-verspringing.
  • De bomen worden in de parkeerstrook opgenomen. Daardoor zullen ze beter groeien en blijft er ruimte over voor de kabels en leidingen in het trottoir.
  • In plaats van asfalt komen er klinkers in de rijbaan en parkeerplaatsen. Dit past bij het karakteristieke beeld van de wijk.
  • Om snel rijden te ontmoedigen, realiseren we plateaus bij de Landstraat, de Reigerstraat en de Oosterhamrikkade.

Het resultaat is dat er meer parkeerplaatsen zijn en de boomstructuur is hersteld. Door de verbetering van de groeiplaats zullen de bomen in de toekomst beter groeien.

Van Swinderenstraat en de Van Hamelstraat

Wat gaat er veranderen:

  • Na vervanging van het riool worden nieuwe bomen geplant, zodat de boomwortels de trottoirtegels niet meer omhoog drukken.
  • Aan de zuidkant van de weg worden de bomen geplant. Hier is de meeste ruimte en kunnen ze goed groeien.
  • Door de weg iets naar het noorden te schuiven is het mogelijk om aan beide zijden van de straat een trottoir te behouden.
  • De rijbaanbreedte inclusief parkeren verandert niet. De snelheidsremmende as-verspringing blijft bestaan.

Oosterhamrikkade

Wat gaat er veranderen:

  • Verbetering verkeersveiligheid door verhoging van kruispunten en aanleg van parkeerhavens.

Meer informatie