Kostverloren

De riolering onder Kostverloren is aan vervanging toe.

Definitief ontwerp

Omdat hiervoor de straten toch open moeten, wordt de bestrating weer aangebracht zoals gewenst. Hierover is overleg gevoerd tussen gemeente, bewonersorganisatie en vertegenwoordigers van bedrijven en instanties.

Woensdag 5 april 2017 is er een laatste bewonersbijeenkomst geweest om het definitieve ontwerp nog eenmaal toe te lichten.

Planning

  • Voorjaar 2017: maken van bestek en tekeningen
  • Vanaf april 2017: kabels en leidingen vervangen
  • Zomer 2017: aanbesteden van het werk
  • November 2017 tot bouwvak 2019: starten met de uitvoering van de werkzaamheden

Werkzaamheden

In een aantal straten zijn bestaande bomen door de werkzaamheden niet te behouden. Het plan is om verhoogde parkeerstroken aan te leggen en daarin ook nieuwe bomen te planten.

In het kader van 30km-maatregelen komen er nu extra verhoogde kruisingen en veiligere oversteken.

Tijdens de werkzaamheden in een straat, kunt u wel uw huis, het bedrijf of de school lopend bereiken. Parkeren met de auto in deze straat is dan niet mogelijk.

Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u nog bericht.

Contact

Voor vragen over het werk van de nutsbedrijven, kunt u terecht bij de aannemer van de nutsbedrijven.