Man in straat met koffer

Verhuur woningen 30 nachten per jaar

31 augustus 2022
Nieuws

Om de wooncrisis aan te pakken mogen vanaf 1 januari 2023 woningen maximaal 30 nachten per jaar worden verhuurd aan toeristen. Dat voorstel doet het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad om de wooncrisis aan te pakken. Een toenemend aantal woningen in Groningen en Haren wordt een groot gedeelte of zelfs het gehele jaar verhuurd voor korte periodes aan toeristen. Dit gebeurt vaak via platforms zoals Airbnb, Booking.com en Expedia. Continue kort verhuur van de volledige woning zorgt ervoor dat deze woningen niet beschikbaar zijn voor huiszoekenden en leidt regelmatig tot overlast in de woonwijk. 

In het voorstel is gekozen voor maximaal 30 nachten per jaar zodat de woning hoofdzakelijk gebruikt wordt als eigen woning. Uitzonderingen hierop zijn bed & breakfasts waarbij het bestemmingsplan ruimte biedt voor logies en ontbijt. Bovendien moet deze eigenaar ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Verder zijn de woningen in voormalig gemeente Ten Boer uitgezonderd, aangezien daar het woningtekort niet is aangetoond. De maatregel mag vanuit de wetgeving alleen gelden voor gebieden waar sprake is van een woningtekort. 

Woningmarkt

Rik van Niejenhuis, wethouder Wonen: "Door de krappe woningmarkt hebben we ieder huis nodig om in te wonen. Naast het bouwen van nieuwe woningen, nemen we ook het gebruik van huidige woningen onder de loep. Het tekort hier loopt op als huizen continu voor korte periodes worden verhuurd. Dit draagt ook niet bij aan het gemeenschapsgevoel in een straat of wijk.”

Voorwaarden 

Iedereen kan vanaf 1 januari 2023 de woning verhuren voor maximaal 30 nachten. De voorwaarden zijn dat verhuurders hun woning van tevoren registeren en het registratienummer in advertenties opnemen. Hiermee weet de gemeente wie aanspreekpunt is van een verhuurde woning. Net als bij hotels en bed & breakfasts betalen verhuurders vanaf dat moment toeristenbelasting. Dit heft het Noordelijk Belastingkantoor in opdracht van de gemeente Groningen. Deze belasting mag worden doorbelast aan de huurder.

Gemeenteraad 

De gemeente legt het voorstel in oktober voor aan de gemeenteraad. Zij neemt de uiteindelijke beslissing.