Vergadering gemeenteraad bijwonen

Wilt u weten wat de gemeenteraad bespreekt en welke besluiten de raadsleden nemen? Dan kunt u een raadsvergadering bijwonen. Ook kunt u bij vergaderingen van raadscommissies aanwezig zijn. Alle vergaderingen zijn openbaar. U kunt de vergaderingen ook online volgen. De gemeenteraad vergadert elke laatste woensdag van de maand. De andere woensdagen vergaderen de raadscommissies.

Vergaderkalender

Bezoekadres en tijdstip

Stadhuis

Grote Markt 1
Woensdag 16:30 – uiterlijk 23:00 uur
(inclusief eetpauze van ongeveer een uur)

Agenda en stukken

De agenda en vergaderstukken kunt u inzien:

  • In het Raads Informatie Systeem (RIS).
  • Bij het Gemeentelijk Informatie Centrum, Kreupelstraat 1 (maandag 13:00 - 17:00 uur, dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur).
  • In de Groninger Gezinsbode van de week ervoor (alleen agenda).

Vergadering bijwonen of volgen

U bent van harte welkom op de publieke tribune. De vergaderingen worden live uitgezonden op het Raads Informatie Systeem (RIS). Die zijn later via het RIS ook terug te kijken. Zijn er geen zitplaatsen meer? Dan kunt u de vergadering volgen via schermen in de kamer naast de raadzaal.

U kunt de raads- en commissievergaderingen ook live online bekijken.

Bent u geïnteresseerd in het werk van de gemeenteraad en wilt u wel eens een kijkje achter de schermen nemen? Dan kunt u de raadsvergadering bijwonen als speciale Gast van de Raad.

Uw mening geven

U kunt bij vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Dit heet ook wel inspreken.

Presidium

Welke onderwerpen er in de commissie- en raadsvergaderingen aan bod komen en wanneer dat gebeurt, wordt besloten in het Presidium. Dat is een overleg tussen de fractievoorzitters van de politieke partijen in de raad, de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris.

Besluiten

Wilt u de besluiten teruglezen die de gemeenteraad in hun vergaderingen heeft genomen? U vindt ze in het Raads Informatie Systeem (RIS).