U bent hier

Veelgestelde vragen over de herindeling

Wat houdt deze herindeling in?

Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer samen in de nieuwe gemeente Groningen. Dat hebben de Eerste Kamer en Tweede Kamer eerder dit jaar besloten. De nieuwe gemeente bestaat straks uit een stedelijk gebied én een landelijk gebied met veel verschillende dorpen. De nieuwe gemeente heeft per 1 januari 2019 ongeveer 230.000 inwoners.

Welke veranderingen ga ik in januari 2019 al merken?

Vanaf 1 januari 2019 is er één gemeente Groningen met één gemeentebestuur en één organisatie die werkt voor alle inwoners van de nieuwe gemeente. Maar verder verandert er op dat moment niet zo veel. Iedereen houdt hetzelfde adres, met dezelfde straatnaam, dezelfde postcode en dezelfde plaatsnaam. Alleen komt op den duur onder de plaatsnaambordjes ‘gemeente Groningen’ te staan. Ook voor veel praktische zaken, zoals het aanvragen van paspoorten en parkeervergunningen, kunt u nog gewoon terecht bij de bestaande loketten in Groningen, Haren en Ten Boer.

Bij welk loket kan ik terecht?

Alle bestaande loketten in Groningen, Haren en Ten Boer blijven na 1 januari 2019 voorlopig open en u kunt daar nog dezelfde gemeentelijke zaken afhandelen als nu. Daarnaast is het steeds meer mogelijk om dingen te regelen via internet. U hoeft dan soms helemaal niet meer naar een loket toe.

Zijn de belastingen op 1 januari 2019 overal hetzelfde?

Nee, nog niet. In 2019 zijn er nog verschillen in belastingsoorten en tarieven voor de 3 voormalige gemeenten. Uw huidige gemeenteraad heeft namelijk dit najaar de tarieven vastgesteld die in 2019 voor u gelden. Uitzondering is de OZB. De nieuwe gemeenteraad stelt vóór 1 april de hoogte van de OZB vast. Die geldt per 1 januari 2019 voor alle inwoners van de nieuwe gemeente.
In de loop van 2019 besluit de nieuwe gemeenteraad welke belastingen u in 2020 gaat betalen en hoe hoog die worden.

Verandert er iets in het ophalen en wegbrengen van huisvuil?

De inzameling van huisvuil blijft in de nieuwe gemeente voorlopig zoals u dat nu gewend bent. Ook de diverse afvalbrengstations blijven. In de toekomst kan er bij het inzamelen van afval wel iets veranderen. Maar hierover beslist de nieuwe gemeenteraad en daar is nu nog niets over bekend

Zijn alle regelingen op 1 januari 2019 gelijk?

Veel regelingen, zoals op het gebied van sociale zaken, zijn in de drie gemeenten al gelijk. Maar er zijn ook verschillen en die blijven na 1 januari 2019 nog een tijdje. De nieuwe gemeente heeft maximaal twee jaar de tijd om alles gelijk te trekken. Hiervoor is in veel gevallen een besluit van de nieuwe gemeenteraad nodig.

Wat gebeurt er met de groene gebieden tussen Groningen en Haren en Groningen en Ten Boer?

De nieuwe gemeente wil het open, groene, onbebouwde karakter van het landelijk gebied behouden. In het overgangsgebied tussen Groningen en de dorpen van Haren en Ten Boer wordt tenminste tot 2040 niet gebouwd

Wat gebeurt er met de subsidies?

De diverse subsidieregelingen blijven per 1 januari 2019 eerst zoals ze nu zijn. Als de nieuwe gemeenteraad beslist om regelingen gelijk te trekken of anderszins te wijzigen, kan er voor een vereniging of instelling in de toekomst natuurlijk wel iets veranderen.

Hoe blijft de gemeente dicht bij de inwoners?

De nieuwe gemeente wil korte lijnen naar de inwoners. Daarom gaat de nieuwe gemeente, net als nu al in de wijken in Groningen, werken met gebiedsteams voor de dorpen. In deze teams werken mensen die in Haren, Ten Boer en alle andere dorpen bekende gezichten worden. Binnen een gebiedsteam werken gemeenteambtenaren samen met bewoners, verenigingen en organisaties uit het gebied. Zo houdt de nieuwe gemeente er rekening mee dat elk gebied anders is en om een verschillende aanpak vraagt. En zo blijven gemeente en bestuur dichtbij en benaderbaar.

Krijgt de nieuwe gemeente een nieuw logo?

Of de nieuwe gemeente een nieuw logo krijgt, beslist het nieuwe college van Burgemeester & Wethouders. Wel heeft de gemeente Groningen al eerder besloten om het beeldmerk STAD niet meer te gebruiken, omdat dit beeldmerk niet past bij de nieuwe situatie waarin de gemeente Groningen bestaat uit zowel een stedelijk als een landelijk gebied met veel verschillende dorpen.

Wat gebeurt er met de medewerkers?

Alle medewerkers van de oude gemeenten gaan werken voor de nieuwe gemeente die op 1 januari 2019 van start gaat.

Wat gebeurt er met de burgemeesters en de wethouders?

De drie burgemeesters krijgen per 1 januari 2019 ontslag. Wel is de burgemeester van Groningen, Peter den Oudsten, voorgedragen als beoogd waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente. Hij blijft burgemeester totdat de Kroon een nieuwe burgemeester benoemt. De nieuwe gemeenteraad die u op 21 november 2018 kon kiezen, bepaalt welke partijen in een nieuw college gaan samenwerken en welke wethouders in dat nieuwe college komen.

Waar kan ik na 1 januari 2019 gemeentelijke informatie vinden?

Uw belangrijkste informatiebron voor de nieuwe gemeente Groningen is de website gemeente.groningen.nl. Via deze website komt u rechtstreeks bij de informatie of vindt u een verwijzing naar de juiste informatie. Via de website kunt u ook veel gemeentezaken regelen. Ook kunt u op de website lezen hoe u, bijvoorbeeld via het informatienummer 14050 of via WhatsApp (06 12 82 39 73), in contact kunt komen met de gemeente. De websites van de gemeenten Haren en Ten Boer gaan op 1 januari in het archief. Dat betekent dat u ze via de website gemeente.groningen.nl nog wel kunt raadplegen, maar dat ze niet meer worden aangepast. Vanaf 1 januari 2019 wordt wekelijks één gemeentelijke informatiepagina in de Gezinsbode, het Harener Weekblad en de Noorderkrant gepubliceerd.