Vakantiegeld 2022

Wanneer ontvang ik vakantiegeld van de Groningse Kredietbank (GKB)? 

  • Ontvangt u vakantiegeld van het UWV of de SVB (Sociale Verzekeringsbank)? Dit zal waarschijnlijk rond 26 mei 2022 bij de GKB binnen zijn. 
  • Ontvangt u vakantiegeld van de sociale dienst? Dit zal waarschijnlijk rond 8 juni 2022 bij de GKB binnen zijn. 

Op Mijn GKB kunt u zien of uw vakantiegeld binnen is gekomen. 

Wat mag u zelf houden? 

Budgetbeheer en Eurocoach

Eerst moet uw vakantiegeld bij de GKB binnen zijn. Maak samen met uw consulent budgetbeheer/eurocoach afspraken over het vakantiegeld.

Zit u in een schuldregeling of in een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), dan kan de consulent schuldregeling of de WSNP-bewindvoerder u vertellen of u een deel van uw vakantiegeld moet inleggen in de regeling.

Zodra dit bekend is kunt u afspraken maken met uw consulent budgetbeheer/eurocoach over het deel dat niet naar de schuldregeling / WSNP hoeft. 

Beschermingsbewind

Eerst moet uw vakantiegeld bij de GKB binnen zijn. Maak samen met uw consulent beschermingsbewind afspraken over het vakantiegeld.

Zit u in een schuldregeling of in een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), dan kan het zijn dat er een deel van uw vakantiegeld naar de schuldregeling of WSNP moet. De consulent schuldregeling of de WSNP-bewindvoerder bepaalt hoeveel dit is.