Uw invloed op gemeentelijk beleid

Als inwoner van Groningen kunt u meedenken over het beleid van de gemeente. Dat kan door aan te geven wat u vindt van een plan of een besluit. Maar ook door de gemeente te benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp.

Wat u moet weten

Inspreken in de gemeenteraad

Staat uw onderwerp op de agenda van de gemeenteraad of een raadscommissie? Dan kunt u uw mening geven in de vergadering door gebruik te maken van uw spreekrecht.

Inspraak

Bij sommige plannen of voorstellen van het college van burgemeester en wethouders kunt u uw mening geven nog vóórdat het plan naar de gemeenteraad gaat. Denk hierbij aan bestemmingsplannen en wijzigingen in het beleid. Zo'n plan ligt een bepaalde periode 'ter inspraak'. U kunt dan schriftelijk via het contactformulier of mondeling (tijdens een inspraakbijeenkomst) uw mening geven.

Petitie aanbieden

Hebt u kritiek op het beleid van de gemeente? Dan kunt u een petitie aanbieden. Dat is een verzoek aan de gemeente, ondertekend door een groep mensen. In uw petitie vermeldt u:

  • Met welk beleid u het niet eens bent
  • Wat u met de petitie wilt bereiken
  • Namens wie u de petitie aanbiedt

Een petitie biedt u aan via het online petitie-loket van de gemeente Groningen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken.

Brief sturen

U kunt ook een brief sturen naar de gemeenteraad.