Uitwerkingsplan Westerwal van Heemskerckstraat

Status

Opnieuw vastgesteld

Het plan heeft betrekking op het gebied aan de westzijde van de Zeeheldenbuurt, net binnen de stadsring, tussen de Van Heemskerckstraat en het water Hoendiep. Hier komen maximaal 180 appartementen en studio's en een aantal grondgebonden woningen.
In een beroepsprocedure is het plan op 10 december 2019 voor de eerste maal herzien vastgesteld en is het maximum aantal grondgebonden woningen verminderd. De ontwikkelaar en de appellant hebben nu alsnog overeenstemming bereikt. Het plan wordt daarom nu nogmaals opnieuw vastgesteld om het oorspronkelijk beoogde aantal van 22 woningen weer mogelijk te maken.