Uitwerkingsplan Westerwal Van Heemskerckstraat

Status

Vastgesteld (in werking getreden op 13-6-2019, beroepsfase loopt)

Het uitwerkingsplan heeft betrekking op het gebied aan de westzijde van de Zeeheldenbuurt, net binnen de stadsring, tussen de Van Heemskerckstraat en het water Hoendiep. Hier zijn maximaal 180 appartementen en studio's en maximaal 30 grondgebonden woningen geprojecteerd. Gestreefd wordt naar een gevarieerd woningaanbod, met een mix van huur- en koopwoningen met een goede toegankelijkheid en een uitnodigende, groene uitstraling.