Uitwerkingsplan Meeroevers II/b vlek 13

Status

Vastgesteld op 23 maart 2021

Een uitwerkingsplan of bestemmingsplan regelt wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond of water. Dit uitwerkingsplan werkt de globale regels, die in het bestemmingsplan Meerstad Midden-West staan, verder uit. Het uitwerkingsplan is gemaakt voor Vlek 13 van de buurt Meeroevers in Meerstad. Het doel is het bouwen van circa 56 woningen.