Uitwerkingsplan De Zeilen fase 2

Status

Voorontwerp

Voor het deelgebied ‘De Zeilen’ in Meerstad is een uitwerkingsplan voor fase 2 opgesteld ten behoeve van nieuwe woningbouw en is een onderdeel van het bestemmingsplan Meerstad Midden-West. Het uitwerkingsplan 'De Zeilen fase 2' voorziet in de bouw van circa 450 woningen en een tijdelijke school.