Uitwerkingsplan De Zeilen fase 2

Status

Ontwerp

Een uitwerkingsplan of bestemmingsplan regelt wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond of water. Dit uitwerkingsplan werkt de globale regels, die in het bestemmingsplan Meerstad Midden-West staan, verder uit. Het uitwerkingsplan is gemaakt voor de tweede fase in het gebied ‘De Zeilen’ in Meerstad. Het doel is het bouwen van ongeveer 450 woningen en een tijdelijke school.