Uitwerkingsplan De Meeuwen

Status

Vastgesteld

Voor de oostelijke rand van de woonwijk De Meeuwen is uitwerkingsplan De Meeuwen opgesteld. Het plangebied wordt begrensd door de Barkmolenstraat aan de westzijde, kantoorlocaties aan de noord- en zuidzijde en de Europaweg aan de oostzijde. Het plan maakt circa 85 grondgebonden woningen in een stedelijke, maar groene setting mogelijk. Met de beoogde woningen vindt een voortzetting en afronding van de woonwijk plaats.