Uitbetaling vakantiegeld GKB

Wanneer ontvang ik vakantiegeld van de Groningse Kredietbank (GKB)?

Vakantiegeld

Ontvangt u vakantiegeld van het UWV of de SVB (Sociale Verzekeringsbank)?

Dit zal waarschijnlijk rond 28 mei 2020 bij de GKB binnen zijn.

Ontvangt u vakantiegeld van de sociale dienst?

Dit zal waarschijnlijk rond 5 juni 2020 bij de GKB binnen zijn.

MijnGKB

Op mijnGKB kunt u zien of uw vakantiegeld binnen is gekomen.

Wat mag u zelf houden?

Eerst moet uw vakantiegeld bij de GKB binnen zijn. Zit u in een schuldregeling of in een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), dan mag u een deel van uw vakantiegeld zelf houden. Ook moet er een deel naar de schuldregeling of WSNP.