Tweede Kamerverkiezing 2021

Op woensdag 17 maart 2021 worden de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gekozen. Bij deze verkiezing kiezen Nederlanders de volksvertegenwoordigers van de Tweede Kamer. 

Gaat u vóór 1 februari 2021 verhuizen? 

De stempassen stuurt de gemeente naar het adres waar u op 1 februari 2021 staat ingeschreven. Geef uw nieuwe adres dus zo spoedig mogelijk door aan de gemeente waar u naartoe verhuist.

Verhuizing binnen of naar Groningen doorgeven 

Andere kiezer voor u laten stemmen

Op woensdag 17 maart 2021 wordt de Tweede Kamerverkiezing gehouden. Kunt u niet zelf uw stem uitbrengen, bijvoorbeeld omdat u tijdelijk in het buitenland bent? Machtig dan een andere kiezer (ook wel 'Stemmen bij volmacht' genoemd).

Vanwege de coronamaatregelen gaat een aantal stembureaus ook open op 15 en 16 maart.

Aanvraagformulier machtiging (pdf 21 kB)

Regels

  • U moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente (adres staat in aanvraagformulier).
  • U mag ook een kiezer uit een andere gemeente machtigen.
  • Het formulier moet door uzelf én de gemachtigde worden ondertekend.
  • Een kiezer mag naast zijn eigen stem maximaal 3 volmachtstemmen uitbrengen.

Stemmen vanuit het buitenland

U bent tijdelijk in het buitenland

Bent u op 17 maart 2021 voor vakantie of werk tijdelijk in het buitenland en wilt u wel zelf stemmen? U kunt t/m 17 februari 2021 aanvragen om per brief te stemmen. Meer informatie en het aanvragen van een briefstembewijs vindt u op de website van de gemeente Den Haag.

U woont in het buitenland

Woont u niet in Nederland? En wilt u vanuit het buitenland stemmen? Als u zich registreert, krijgt u de documenten waarmee u kunt stemmen bij elke verkiezing automatisch per post. Meer informatie over de registratie en het aanvragen van een briefstembewijs vindt u op de website van de gemeente Den Haag

Meer informatie

Zitting hoofdstembureau 

Op maandag 22 maart om 10:00 uur stelt het hoofdstembureau de aantallen stemmen vast voor de Tweede Kamerverkiezingen in de kieskring Groningen (provincie Groningen). Deze zitting is openbaar. In verband met de coronamaatregelen kunt u de zitting (online) bijwonen. Meer informatie hierover volgt binnenkort op deze webpagina.

Algemene informatie over verkiezingen

Ga naar rijksoverheid.nl.

Stemmen bij verkiezingen in Nederlandse Gebarentaal

Bekijk de video op rijksoverheid.nl