Trouwen met ceremonie in Groningen

U wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten met ceremonie op een trouwlocatie in Groningen.

Wat u moet weten

 • De melding van uw huwelijk of partnerschap doet u altijd in de gemeente waar u gaat trouwen.
 • Tussen de melding en het huwelijk of partnerschap zit minimaal 14 dagen en maximaal 1 jaar.
 • Wij vragen u om de melding minimaal 1 maand voor de huwelijksdag te doen. Zo is er voldoende tijd om alle voorbereidingen goed te laten verlopen.
 • Het huwelijk of het partnerschap wordt gesloten op het Stadhuis of een trouwlocatie die u zelf kiest. Aan een 'eigen locatie' zijn voorwaarden verbonden.
 • U kunt zelf de trouwambtenaar kiezen.
 • U mag ook een 'Trouwambtenaar voor 1 dag' laten benoemen. Bijvoorbeeld een bekende of vriend. Die krijgt dan voor 1 dag de status van trouwambtenaar. Gebruik de aanvraagset (pdf 1 MB).
 • De trouwambtenaar houdt een woord van welkom en een toespraak.
 • U hebt minimaal 2, maximaal 4 getuigen van 18 jaar of ouder.
 • U kunt gasten uitnodigen.
 • U geeft elkaar tijdens de ceremonie het ja-woord en ondertekent dan samen de huwelijksakte. Bij een partnerschap is het ja-woord niet verplicht.
 • U kunt ringen uitwisselen, als u dat wilt.
 • U kunt bij de gemeente een trouwboekje of partnerschapsboekje bestellen.

Wat u moet doen

Maak een afspraak voor melding huwelijk of melding partnerschap

Tijdens de melding aan het loket regelt u het volgende

 • Datum huwelijk of partnerschap.
 • De trouwlocatie: Stadhuis of zelf gekozen locatie.
 • De trouwambtenaar.
 • Welke achternaam u wilt gebruiken na uw huwelijk of partnerschap.
 • De getuigen.

Meenemen naar de afspraak

 • Geldig identiteitsbewijs van u beiden (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).
 • Kopie identiteitsbewijs van de getuigen.
 • U betaalt de kosten voor uw huwelijk of partnerschap aan het loket.
 • Als u zelf een locatie kiest: een ondertekende akkoordverklaring (pdf 28 kB) van de eigenaar of beheerder van die locatie.
 • Er zijn voorwaarden voor die 'eigen locatie': het moet een openbare plek zijn, voor iedereen toegankelijk. Een woning of tuin bij een woning mag dus niet.
 • Als u kwijtschelding van de kosten kunt krijgen: de bewijsstukken.

Wilt u bevorderen dat we de melding snel en goed afhandelen, dan is het handig als u al weet welke trouwlocatie en welke trouwambtenaar u kiest.

Trouwlocaties

Stadhuis Groningen

U kunt trouwen in de trouwzaal van het Stadhuis, aan de Grote Markt in Groningen.

Zelf een locatie kiezen

U mag ook zelf een locatie in Groningen kiezen om uw huwelijk of partnerschap te sluiten. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden:

 1. De locatie moet openbaar zijn. De ceremonie mag dus niet plaatsvinden in een woonhuis of een tuin van een woonhuis.
 2. U hebt een akkoordverklaring (pdf 28 kB) van de eigenaar of beheerder nodig.
 3. U maakt zelf afspraken met de eigenaar of gebruiker van de locatie.
 4. Als u die afspraken hebt gemaakt, geeft u de locatie door aan de gemeente. Bij voorkeur tijdens de melding van het huwelijk of partnerschap.

Kosten 2019

Verschillen in tarieven

Tarieven en regels kunnen in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer afwijken van de tarieven en regels in de stad Groningen. De tarieven voor 2019 zijn in 2018 vastgesteld door de oude 3 gemeenteraden.

Stadhuis of zelf gekozen locatie

Tarieven 'met ceremonie' zijn tot 1 december 2019 inclusief gebruik van het Stadhuis op de Grote Markt in Groningen. U betaalt hetzelfde bedrag als u op een zelf-gekozen-trouwlocatie wilt trouwen. De extra kosten voor het gebruik van die locatie spreekt u af met de betreffende eigenaar of beheerder.

Verbouwing Stadhuis

Trouwt u op een locatie in Groningen 'met ceremonie' tijdens de sluiting van het Stadhuis, dan krijgt u 25% korting op de leges.

Kosten trouwen en partnerschap
Beschrijving Prijs
Melding huwelijk of partnerschap € 0,00
Trouwboekje of Partnerschapsboekje € 16,30
Zonder ceremonie, administratief (aan het loket van de gemeente) € 103,35
Zonder ceremonie, op woensdag 09:00 of 09:30 uur € 0,00
Met ceremonie op maandag en dinsdag € 362,20
Met ceremonie op woensdag en donderdag € 457,30
Met ceremonie op vrijdag € 744,80
Met ceremonie op zaterdag € 1.313,60
Met ceremonie op woensdag (alleen bij kwijtschelding) € 0,00
Als u zelf geen 2 getuigen hebt: per stadsgetuige € 12,10
Trouwambtenaar voor 1 dag laten benoemen € 192,70
Stadhuisgetuigen (per getuige) € 12,10

Kwijtschelding kosten

Als u een laag inkomen hebt, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke kosten voor het huwelijk of partnerschap. U moet aan deze voorwaarden voldoen:

 • U kunt alleen kwijtschelding van de kosten krijgen als u op woensdag in het Stadhuis trouwt of een partnerschap sluit.
 • Ten minste één van u beiden staat ingeschreven in de gemeente Groningen.
 • U moet allebei aantonen dat u voor kwijtschelding in aanmerking komt. Dat doet u bij het Noordelijk Belastingkantoor met een beschikking met betrekking tot kwijtschelding. Die beschikking mag niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • U moet de gemeente vooraf al zeggen dat u recht op kwijtschelding hebt. Dus nog vóórdat uw huwelijk of partnerschap wordt gesloten. Achteraf aanvragen kan niet.
 • De wettelijke normen voor kwijtschelding gelden. Die vindt u op de website van het Noordelijk Belastingkantoor.