Noorderzon evenementenvisie

Toekomstvisie evenementen vastgesteld door college van B&W

12 juli 2023
Nieuws

Groningen is uitgegroeid tot een toonaangevende evenementengemeente waar jaarlijks ongeveer 500 evenementen plaatsvinden. Het college van B&W is trots op deze verworvenheid, tegelijkertijd vraagt dit om duidelijke keuzes over onder andere de balans tussen rust en reuring, ecologie, ruimte, cultuur en sport. Daarom heeft het gemeentebestuur vandaag de toekomstvisie evenementen vastgesteld die in het najaar wordt besproken in de raad. 

Wethouder evenementen Manouska Molema: ”Evenementen zorgen voor plezier voor veel mensen van binnen en buiten de gemeente en dragen bij aan de bruisende en levendige gemeente die we zijn. Dat willen we graag zo houden. Daarom is deze evenementenvisie opgesteld. Zo kunnen er ook in de toekomst mooie evenementen plaatsvinden in onze gemeente met oog voor onder andere de omgeving, verduurzaming en spreiding.” De toekomstvisie evenementen bevat vier ambities voor Groningen als evenementengemeente:

Het maximaal benutten van de maatschappelijke waarde van evenementen

Jaarlijks genieten veel mensen van de evenementen die in Groningen plaats vinden. Ongeveer 96% van het inwonerspanel vindt evenementen belangrijk voor de levendigheid van de stad. Uit onderzoek blijkt dat mensen bepaalde evenementen missen. De gemeente wil dat er een aanvullend aanbod van (sport)evenementen komt. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden bij de nieuw te bouwen Vitaliteitscampus Kardinge en het faciliteren van bijvoorbeeld akoestische concerten rond het Paterswoldsemeer en het Woldmeer.

Naast de maatschappelijke waarde die onbetaalbaar is, is er ook een economische waarde van evenementen. Met name de directe of indirecte bijdrage van evenementen aan de werkgelegenheid is van groot belang. Samen met MBO instellingen en de arbeidsmarktregio wil het gemeentebestuur inzetten op meer stageplaatsen, arbeidsplaatsen en talentontwikkeling bij evenementen. Het evenementen terrein van het Stadspark wordt hiervoor als proeftuin gebruikt.

Een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid

Groningen wil een bruisende gemeente blijven en een podium bieden aan mooie evenementen. Tegelijkertijd is het belangrijk overlast zoveel mogelijk te beperken voor mens, dier en milieu. De gemeente zet hier al veel op in door onder andere evenementen te spreiden, het gebruik van dieren te ontmoedigen en ecologisch onderzoek verplicht te stellen bij verschillende evenementen.

Aan de westkant van de stad vinden momenteel veel evenementen plaats. Het college van B&W wil dat er de komende tijd gezocht wordt naar nieuwe evenementen locaties die niet aan de westkant van de stad liggen. Zo kunnen evenementen nog beter gespreid worden. Te denken valt aan Stadshavens, Meerstad, Driebond, Kardinge en het Zuiderplantsoen. Ook wil het college dat er in de jaarplanning stilteperiodes gereserveerd worden en dat organisatoren nog beter acteren op geluidsreductie door  gebruik te maken van de nieuwste technieken, de positie van het podium en de geluidsinstallatie.  

Evenementen voor iedereen

Het college vindt het belangrijk dat evenementen van en voor iedereen zijn, ongeacht bijvoorbeeld gender, geslacht, geaardheid en religie. Niet voor niks vindt Roze Zaterdag in 2024 in Groningen plaats. Ook in de toekomst wil de gemeente evenementen ondersteunen die bijdragen aan gelijke rechten, inclusie en acceptatie LHBTI+. Daarnaast wil het gemeentebestuur een startsubsidie ontwikkelen voor jaarlijkse terugkerende nieuwe evenementen als Keti Koti en de herdenking van het einde van de bezetting van Nederlands Indië.

Groene evenementen

In Groningen worden door met name grotere organisatoren al flinke stappen gezet om te verduurzamen. Een voorbeeld hiervan is platform GROENN. In dit netwerk worden stappen gezet om duurzaamheid goed op de kaart te zetten, maatregelen aan te jagen en verduurzaming hoog op de agenda te houden bij alle organisatoren. 

In de toekomst wil de gemeente dat er op evenementen lokaal, duurzaam en plantaardig voedsel te verkrijgen is. Hierover gaat de gemeente in gesprek met de organisatoren. Ook moeten er op verschillenden evenementen watertappunten komen.

Vervolg

De bijdrage die de gemeente levert aan evenementen wordt gefinancierd vanuit budgetten van onder andere veiligheid, cultuur, sport. De gemeente wil graag dat er voor de ambities die er nu liggen extra geld beschikbaar komt. Hierbij worden er externe bronnen aangeboord en ruimte gezocht in de eigen begroting. Samen met een klankbordgroep, waarin betrokkenen plaats nemen, wil de gemeente het nu voorliggende beleid verder uitwerken. Uiteraard ook in overleg met de evenementenbranche. De evenementenvisie wordt in oktober aan de raad voorgelegd.