A-kwartier

Samen met buurtbewoners, eigenaren en ondernemers is de Toekomstvisie A+kwartier gemaakt.

Wat is de Toekomstvisie A+kwartier

In de Toekomstvisie A+kwartier 2016  (pdf 2,55 MB) staan doelen over:

  • wonen;
  • bedrijvigheid;
  • inrichting A-kwartier.

De ontwikkelingen en plannen in het A-kwartier worden gepresenteerd in Berichten uit het A+kwartier 2016  (pdf 3,76 MB).
In het A+kwartier Berichtenboek 2018 (pdf 3,16 MB) blikken bewoners en ondernemers terug op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en kijken ze vooruit naar de toekomst.

Tussen 2016 en 2021 wordt gewerkt aan de openbare ruimte. Ook is sprake van:

  • het bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat
  • stimuleringsregelingen voor het verbeteren van vastgoed. Deze regelingen komen per 1 januari 2021 te vervallen.

Bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat, Muurstraat

Voor de straten waarin de prostitutie zat (Vishoek, Hoekstraat en de Muurstraat), is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het bestemmingsplan regelt het gebruik en de bouwmogelijkheden in deze straten.

Onder andere de volgende regels zijn in het bestemmingsplan opgenomen:

  • maximale bouwhoogte;
  • minimale gebruiksoppervlakte voor woningen;
  • gemengde bestemming om een mix van wonen en kleinschalige bedrijvigheid (zoals daghoreca en detailhandel) mogelijk te maken.

Leegstandsverordening

De gemeente wil leegstand in het A-kwartier tegengaan. Dat past binnen de ambities van de Toekomstvisie A+kwartier.

Daarom is voor de straten Vishoek, Hoekstraat en de Muurstraat vanaf 1 september 2018 een leegstandsverordening van kracht. De leegstandverordening geldt voor het volgende gebied (kaart).

Deze leegstandsverordening verplicht eigenaren van een leegstaand gebouw dit te melden aan de gemeente als de leegstand langer duurt dan 6 maanden. Het gaat om leegstaande gebouwen met een bedrijfsfunctie of gemengde functie, niet om woonruimtes.

Melden van leegstand

Bent u eigenaar van een gebouw dat langer leeg staat dan 6 maanden? Dan moet u dit melden bij de gemeente via het formulier melding leegstand. Als u geen melding maakt, dan kunt u een boete krijgen.   

Na uw melding wordt u uitgenodigd voor een gesprek over de leegstand. Tijdens dit overleg wordt besproken hoe de leegstand van het gebouw kan worden opgelost. De gemeente kan een gebruiker voordragen. Ook kan de gemeente u verplichten het gebouw geschikt te maken voor gebruik.

Subsidies en leningen

Om het verbeteren van het vastgoed (pdf 2,13 MB) in de Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat aan te moedigen is er:

Als pandeigenaren een pand bouwkundig verbeteren, is er (onder voorwaarden) de mogelijkheid om een subsidie of lening te krijgen. De subsidieregeling en de leningsfaciliteit komen per 1 januari 2021 te vervallen.

U kunt met het aanvraagformulier (pdf 38 kB) een subsidie of lening aanvragen.

Bedrijvigheid

Eén van de doelen uit de toekomstvisie, is het krijgen van een levendige mix van kleinschalige en eigentijdse bedrijvigheid. Het idee is om van gesloten gevels van garageboxen meer open gevels van bedrijfsruimten te maken.

Om dit te laten slagen, kunnen er door de gemeente kleine subsidies of bijdragen worden gegeven aan de verbouwing van een bedrijfsruimte. Een voorwaarde daarvoor is wel dat de verbouwing bijdraagt aan de beoogde sfeer in het A-kwartier.

Bent u geïnteresseerd om bedrijvigheid te realiseren in het A-kwartier? Neem dan contact op via het contactformulier.

Maatregelen openbare ruimte

Een belangrijke actie uit de toekomstvisie, is het maken van 'groene leefstraten'. Bewoners en ondernemers denken samen met de gemeente na over hoe de buurt eruit moet gaan zien.

In 2017 zijn de Vishoek, Hoekstraat en Muurstraat aangepakt. De ontwerpen voor De Laan en de Visserstraat (pdf 6,5 MB) zijn klaar. De herinrichting van De Laan en de Visserstraat zijn in 2020 afgerond.

De definitieve ontwerpen van de herinrichting van de Turftorenstraat, de Kromme Elleboog en de Akerkstraat zijn bijna gereed. Direct aanwonenden en ondernemers uit deze straten zijn hierbij betrokken. De uitvoering van de herinrichting van de straten is volgens planning medio 2021. 

In het ontwerp voor de leefstraten is een strook voor de gevel vrijgelaten. Bewoners mogen deze strook gebruiken en inrichten. Inspiratie hiervoor staat in de 'inspiratiegids voor een mooier A+kwartier' (pdf 3 MB).

Besluiten

Hieronder vindt u de belangrijkste besluiten van de gemeenteraad:

Meer informatie