Tiny Houses

Een tiny house (Gronings: Lutje Hoeske) is een betaalbaar en compact huis(je) met een woonoppervlak dat meestal kleiner is dan 50 vierkante meter.

Wonen

Vaak wordt dit kleine huis op initiatief van de eigenaar/bewoner ontwikkeld, maar ook een projectontwikkelaar of architect kan de opdracht krijgen een tiny house te bouwen. Geen tiny house is hetzelfde: variaties in materiaalgebruik en uiterlijk.

Ook de mensen die graag in een tiny house willen wonen, hebben verschillende motieven. Het kan gaan om een starter die geen hoge hypotheek wil betalen, om een ouder stel van wie de kinderen het huis uit zijn of tweeverdieners met kinderen die hun geld anders willen besteden dan aan woonlasten. Wat hen bindt is een andere manier van wonen en leven: vrijheid, onafhankelijkheid, creativiteit en een kleine ecologische footprint.      

Tiny House

De gemeente Groningen verstaat onder een tiny house:

  • Primaire, zelfstandige woning, kleiner dan 50 m2
  • Gedeelde faciliteiten, bijvoorbeeld stallingsruimte voor fietsen
  • Gebouwd vanuit de behoefte aan een duurzame stijl van leven met een kleine ecologische voetafdruk
  • Bij ontwerp en bouw staan slim ruimtegebruik en innovatie centraal

Locaties

Er zijn twee locaties aangewezen voor de ontwikkeling van tiny houses: Westpark en Meerstad:

  • In het Westpark kunnen de tiny houses maximaal 10 jaar blijven staan. Het is dus zaak de tiny houses zo te ontwerpen en te bouwen dat ze verplaatsbaar zijn.
  • In Meerstad staan de tiny houses permanent.

Meer informatie

Contact

  • Hebt u interesse in een tiny house in Meerstad? Reageer via het reactieformulier.