Tijdelijke quarantaine-opvang

Het COA vangt asielzoekers in quarantaine op met een (mogelijke) coronabesmetting in het Nescio Hotel aan de Emmalaan 33 in Haren.

Waar gaat het om

Het gaat om maximaal 100 bewoners van asielzoekerscentra uit de 3 noordelijke provincies. De tijdelijke bewoners mogen het hotel en het terrein niet verlaten. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zorgt ervoor dat er 24 uur per dag beveiliging en toezicht aanwezig is. Het college van B&W stemde op verzoek van het COA in met het voormalig Nescio Hotel als quarantainelocatie.

Vanwege de verspreiding van het coronavirus heeft het COA behoefte heeft aan een dergelijke opvangplek. Het COA probeert asielzoekers die een mogelijke of vastgestelde besmetting hebben allereerst in het asielzoekerscentrum zelf in quarantaine te plaatsen. Als deze groep te groot wordt, gaat dat niet meer vanwege ruimtegebrek. Dan kan er een onveilige situatie ontstaan en moet er een andere plek beschikbaar zijn voor veilige quarantaine-opvang.

Informatiemomenten

In de week van 26 oktober hebben de gemeente Groningen en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in Haren twee informatiemomenten voor omwonenden over de tijdelijke opvang van asielzoekers met een (verdenking van een) coronabesmetting gehouden. Tijdens de informatiemomenten beantwoordden wethouder Isabelle Diks en regiodirecteur COA Corina Deekens vragen van buurtbewoners en gaven zij uitleg over de opvang. Afgesproken is dat er binnenkort een vervolggesprek komt.

De meeste vragen gingen over het toezicht en de begeleiding ter plekke. De asielzoekers gaan vanaf vandaag in Haren in quarantaine en mogen het terrein van het Nescio Hotel niet verlaten. Na gemiddeld 14 dagen in afzondering gaan ze terug naar een van de asielzoekerscentra in het noorden.

U kunt de beveiliger van de tijdelijke opvanglocatie 24 uur per dag rechtstreeks bereiken via telefoonnummer 088 715 35 90. Dit kan op alle dagen van de week.

Omgevingsvergunning

Voor het mogen gebruiken van het achterste deel van het gebouw aan de Emmalaan 33 in Haren als tijdelijke opvanglocatie voor coronapatiënten van het COA, is op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning verleend, bekend onder nummer 202076340H. Deze vergunning is tijdelijk van aard en is afgegeven voor de duur van 2 jaar. Aan de vergunning is medewerking verleend met toepassing van een tijdelijke afwijking van de Beheersverordening Bedrijvenpark Nesciolaan. Vanaf de dag na verlening van de vergunning kan door belanghebbenden gedurende 6 weken een bezwaarschrift worden ingediend.

Wilt u bezwaar maken? Stuur het bezwaarschrift naar burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen. Kijk voor meer informatie over de procedure op de webpagina Bekendmakingen en regelingen. Wilt u de vergunning inzien? Neem contact op met Loket Bouwen en Wonen via het contactformulier.

Meer informatie