Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Tevredenheid over Wmo-zorg vrijwel gelijk gebleven

31 augustus 2022
Nieuws

De tevredenheid in Groningen over de Wmo-ondersteuning in 2021 is ten opzichte van 2020 ongeveer gelijk gebleven. Dit blijkt uit het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek Wmo. In dit onderzoek wordt gekeken naar ervaringen van inwoners met de toegankelijkheid, kwaliteit en effecten van de verschillende maatwerkvoorzieningen. In totaal namen 1.518 Wmo-cliënten aan het onderzoek deel.

Ruim drie kwart van de deelnemers geeft aan dat zij wisten waar ze moesten zijn met hun hulpvraag en dat in het gesprek met de Wmo-consulent samen naar oplossingen is gezocht. Zeven op de tien laat weten snel geholpen te zijn; dit is een wat kleiner percentage dan vorig jaar. Daar staat tegenover dat ten opzichte van 2020 een iets groter deel van de respondenten, ruim acht van de tien, ervaart dat zij door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven hebben. Ongeveer evenveel van hen geven aan dat ze tevreden zijn over de kwaliteit van de ondersteuning, dat die past bij de hulpvraag, dat zij hierdoor beter de dingen kunnen doen die ze willen en dat zij zich hierdoor beter kunnen redden. 

Bekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning 

Met het cliëntervaringsonderzoek wordt ook de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning gemeten. Een onafhankelijke cliëntondersteuner is iemand die inwoners (gratis) helpt om hun weg te vinden naar zorg en ondersteuning. In de gemeente Groningen voert MEE Groningen dit uit. Uit het onderzoek blijkt dat die bekendheid ten opzichte van vorig jaar is toegenomen: drie van de tien deelnemers waren op de hoogte van de mogelijkheid om gebruik van te maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Omdat dit nog steeds een laag percentage is, blijft het een aandachtspunt.

Nieuwe opzet onderzoek

Sinds 2021 hebben gemeenten meer ruimte om zelf invulling te geven aan het meten van ervaringen van inwoners met de Wmo. De gemeente Groningen werkt daarom momenteel aan een nieuwe opzet van het cliëntervaringsonderzoek, zodat zij nog beter inzicht krijgt in hoe inwoners (de toegang tot) de Wmo-ondersteuning ervaren.

Resultaten

De resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken van alle gemeenten worden gepubliceerd op de website van waarstaatjegemeente.nl