Taken en samenstelling college van B&W

Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en 7 wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente en voeren het beleid van de gemeente uit. De gemeenteraad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert.

Peter den Oudsten is sinds 1 januari 2019 waarnemend burgemeester van Groningen.

Samenstelling college

Burgemeester

Wethouders

Portefeuilles en wijken

Elk lid van het college van B&W heeft zijn eigen portefeuille: de onderwerpen waar hij of zij zich mee bezighoudt. Daarnaast heeft elke wethouder een wijk onder zijn hoede. De wijkwethouders sturen projecten en de aanpak van problemen aan en hebben contact met bewoners, ondernemers en organisaties en instellingen uit de wijk.

Gemeentesecretaris

De burgemeester en wethouders krijgen bij hun werk adviezen van de gemeentesecretaris.

Taken

Beleid uitvoeren

In het coalitieakkoord staat hoe het college het beleid wil uitvoeren. Hierin staan plannen voor de 4 jaar dat het college zit, maar ook voor daarna.

Verantwoording

Op vergaderingen van de gemeenteraad legt het college verantwoording af: hoe heeft het college het beleid uitgevoerd en waarom heeft het bepaalde besluiten genomen? Als de gemeenteraad het daarmee niet eens is, kan het college een ander besluit nemen. In het uiterste geval worden één of meerdere wethouders naar huis gestuurd.

Vergaderingen

Het college vergadert iedere dinsdagochtend. De burgemeester is voorzitter. Van elke B&W-vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt.