Suikerfabriekterrein

Het terrein van de oude Suikerfabriek in de stad Groningen gaat veranderen. Het wordt een nieuw levendig stadsdeel voor wonen, werken, leren en recreëren. Uiteindelijk kunnen op het terrein 2500 tot 5000 woningen komen. De eerste huizen worden in het noordelijk deel van het gebied gebouwd.

Waar staan we met het plan voor de inrichting van het gebied?

In de zomer van 2018 zijn de Structuurschets en Notitie Reikwijdte en Detailniveau Suikerfabriekterrein Groningen (NRD) opgesteld. In de Structuurschets staat in grote lijnen hoe het college van burgemeester en wethouders het gebied wil inrichten. In de NRD staat hoe het onderzoek naar de effecten op de omgeving en de natuur eruit komt te zien. Beide documenten zijn tijdens twee informatiebijeenkomsten toegelicht en hebben ter inzage gelegen voor reactie. In totaal zijn 44 zienswijzen ontvangen die zijn verwerkt in een uitgebreid inspraakrapport. Mede op basis van de zienswijzen zijn we gestart met het maken van een stedenbouwkundig plan voor het gebied dat we als eerste willen ontwikkelen: het deel ten noorden van de spoorlijn Groningen-Leeuwarden.

Op maandag 27 en dinsdag 28 mei 2019 organiseerden we een open atelier over het schetsontwerp van het stedenbouwkundig plan. Hier was veel belangstelling voor. In totaal zijn er een kleine 200 bezoekers geweest die zich lieten informeren over het schetsontwerp en de bijbehorende maquette.

Open-Atelier-Suikerfabriekterrein

Wat zijn de vervolgstappen?

Mede op basis van de inbreng uit de open ateliers die we eind mei organiseerden, werken we aan een stedenbouwkundig plan voor het noordelijk deel van het suikerfabriekterrein. De volgende stap is het vertalen van het stedenbouwkundig plan naar een voorontwerp bestemmingsplan voor het gebied. Als alles volgens planning verloopt, starten we de planologische procedure van het bestemmingsplan begin 2020. Tijdens de inspraakprocedure organiseren we  opnieuw een brede inloopbijeenkomst. In de infographic  ‘Van schets naar schep’ staan alle stappen toegelicht die we voor de ontwikkeling van het Suikerfabriekterrein moeten doorlopen.

Huidig gebruik van het terrein

Tot 2030 is een deel van het voormalig fabrieksterrein in gebruik voor tijdelijke functies die een aanvulling bieden op het aanbod in de binnenstad van Groningen. Op het voorterrein werkt Ploeg id3 aan tijdelijke initiatieven met creatieve bedrijven, duurzame ondernemingen, logies en evenementen. Op een deel van het achterterrein is Terra MBO actief. Samen met onder andere nog vier onderwijsinstellingen en verschillende kunstenaars werkt Terra MBO aan projecten binnen vier programmalijnen: voedsel, biobased, energie en zorg & gezondheid.

Meer informatie

Contact

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen via het contactformulier.