Subsidieregelingen aardbevingen

In het Groningse aardbevingsgebied gelden diverse subsidieregelingen, waaronder de Waardevermeerderingsregeling bij schade en de subsidies voor rijksmonumenten.

Subsidieregelingen

Waardevermeerderingsregeling

Een bedrag per adres, dat ingezet moet worden voor het energiezuinig maken van de woning. Bedoeld als compensatie voor overlast door aardbevingsschade. Huiseigenaren met een erkende schade van minstens 1.000 euro kunnen via deze regeling een maximaal bedrag van 4.000 euro krijgen voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen.
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit.
De eigenaar van een woning kan een aanvraag indienen op de website van het SNN.

Let op: in mei 2018 zijn de voorwaarden van de Waardevermeerderingsregeling veranderd.

Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG)

Deze subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen. Kijk op de website GRRG van de Provincie Groningen.

Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG)

Deze subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen in aardbevingsgemeenten (waaronder de gemeente Groningen) in de provincie Groningen. Kijk op de website RORG van de Provincie Groningen.