Subsidieregeling onderhoud woonschepen Noorderhaven

De onderhoudssubsidieregeling Noorderhaven is (opnieuw) vastgesteld en kan worden verleend aan eigenaren-bewoners van authentieke woonschepen in de Noorderhaven. De subsidieregeling is onderdeel van het Plan van Aanpak Noorderhaven die in 2019 is vastgesteld.

Voor wie en waarvoor is de regeling bedoeld

Subsidie kan worden verleend aan eigenaren-bewoners van authentieke woonschepen in de Noorderhaven voor:

  1. het in goede staat brengen en houden van het (on)zichtbare deel van een authentiek schip gelegen in de Noorderhaven
  2. het in vaarklare staat brengen van een authentiek schip gelegen in de Noorderhaven

Hoogte van de subsidie

De subsidie bestaat uit een geldbedrag en bedraagt maximaal 50 % van de te maken subsidiabele onderhoudskosten met een maximum van € 5.000,00

Hoeveel geld is er beschikbaar?

In totaal is € 60.000,00 beschikbaar. De regeling geldt voor drie jaar en eindigt op 31 december 2022. Voor dit jaar is € 10.000,00 beschikbaar en € 25.000,00 voor elk van de jaren 2021 en 2022.

Voorwaarden

Voor het verlenen van subsidie gelden een aantal voorwaarden:

  • De aanvrager is eigenaar is van het authentieke schip en het schip wordt uitsluitend door zijn of haar huishouden bewoond.
  • De subsidie mag niet worden gebruikt voor normaal regulier onderhoud. Maar wel voor bijvoorbeeld het onderhoud aan het voortstuwingsmechanisme of het besturingssysteem ten behoeve van het (weer) vaarklaar maken van het authentieke schip.
  • Het schip moet rechtmatig in de Noorderhaven liggen.

Aanvragen

Bij de aanvraag moeten u de volgende gegevens meesturen:

  • een gespecificeerde begroting of offerte van de kosten
  • een situatietekening op schaal
  • een of meerdere foto(‘s) van de bestaande situatie
  • een onderhoudsplan voor minimaal 3 jaar
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Op grond van het meerjarige onderhoudsplan moet u gedurende tenminste 3 jaar het authentieke schip in goede staat van onderhoud te houden wanneer het een ligplaats in de Noorderhaven heeft.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De gemeente kan daarvan afwijken als herstel dringend nodig is. Aanvragen kunnen vanaf 1 september 2020 worden ingediend bij de gemeente via de post:

Gemeente Groningen
afdeling Contractering Maatschappelijke Ontwikkeling
Postbus 400 9700 AK  Groningen

Of per per email: contracteringmo@groningen.nl