money-debts-2 iconSubsidieregeling onderhoud woonschepen Noorderhaven

De onderhoudssubsidieregeling Noorderhaven is (opnieuw) vastgesteld en kon worden verleend aan eigenaren-bewoners van authentieke woonschepen in de Noorderhaven. De subsidieregeling is onderdeel van het Plan van Aanpak Noorderhaven die in 2019 is vastgesteld.

Voor wie en waarvoor is de regeling bedoeld

Subsidie kon worden verleend aan eigenaren-bewoners van authentieke woonschepen in de Noorderhaven voor:

  1. het in goede staat brengen en houden van het (on)zichtbare deel van een authentiek schip gelegen in de Noorderhaven
  2. het in vaarklare staat brengen van een authentiek schip gelegen in de Noorderhaven

Hoogte van de subsidie

De subsidie bestond uit een geldbedrag en bedroeg maximaal 50% van de te maken subsidiabele onderhoudskosten met een maximum van € 5.000,00

Hoeveel geld was er beschikbaar?

In totaal was € 60.000,00 beschikbaar. De regeling gold voor 3 jaar en eindigde op 31 december 2022. Voor 2020 was € 10.000,00 beschikbaar en voor de jaren 2021 en 2022 was elk € 25.000,00 beschikbaar.