Subsidie voor onderhoud monumentale boom aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor het onderhoud van een monumentale boom of bomen. Dat kan één keer per 15 jaar.

Voorwaarden

 • Een erkend boomverzorgingsbedrijf doet het onderhoud. De boomverzorger moet minimaal beschikken over het certificaat European Tree Worker (ETW).
 • De boom moet monumentaal zijn.

Een boom is alleen monumentaal als hij:

 • 50 jaar of ouder is
 • In redelijke conditie is – minimaal nog 10 tot 15 jaar te leven heeft
 • Karakteristiek is - dat wil zeggen: er uitziet alsof hij ontstaan is door natuurlijke groei en manier van snoeien.

Ook moet de boom voldoen aan minimaal één van de volgende voorwaarden:

 • onderdeel van een ecologische structuur en dus onmisbaar
 • onderdeel van een karakteristieke boomgroep / laanbeplanting
 • zeldzame boomsoort of een gedenkboom
 • bepalend voor de omgeving
 • een herkenningspunt

Hoe het werkt

 • U vraagt een offerte aan bij een erkend boomverzorgingsbedrijf.
 • U hebt een tekening of foto van de boom.
 • Maak (eventueel) een scan van de offerte en van de tekening of foto, en dien uw subsidieaanvraag in via het webformulier.
 • U kunt de offerte met tekening of foto, met uw adresgegevens ook opsturen via de post naar:

Gemeente Groningen, Stadsbeheer
Postbus 742
9700 AS  Groningen

Na uw subsidieaanvraag

 • U krijgt een brief van de gemeente. Daarin staat of u in aanmerking komt voor subsidie.
 • Komt u in aanmerking, dan leest u ook de hoogte van het bedrag dat u zult krijgen. Het bedrag zal 50% van de kosten zijn, met een maximum van 1.000 euro, inclusief btw.
 • U kunt vervolgens het onderhoud laten uitvoeren. Tenminste 7 dagen vóór het begin van het onderhoudswerk meldt u dat bij de gemeente, afdeling Stadsbeheer.
 • Als het onderhoudswerk gedaan is, stuurt u een kopie van de factuur en een kopie van het bankafschrift naar de gemeente, afdeling Stadsbeheer, als bewijs van betaling.
 • Als de gemeente vindt dat het onderhoudswerk goed is uitgevoerd, krijgt u de subsidie.