Subsidie Lokaal Preventieakkoord

Een goede gezondheid is voor alle mensen van belang, een goede gezondheid verhoogt de kwaliteit van leven en het vermogen mee te kunnen doen. Kunt u een bijdrage leveren aan de gezondheid (van de jeugd?) op één van de thema’s: roken, overgewicht en mentale weerbaarheid? Dan kunt u een (eenmalige) subsidie aanvragen bij de gemeente.

Wat u moet weten

De afgelopen jaren hebben we ons in de gemeente Groningen al met vele partijen ingezet om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen.  

Om steviger in te kunnen zetten op het bevorderen van de gezondheid hebben we in navolging op het Nationale Preventieakkoord, een Lokaal Preventieakkoord geschreven. Dit Preventieakkoord heeft als prioritaire thema’s: roken, overgewicht en (mentale) weerbaarheid, met een verbinding naar de programma’s JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) en Kansrijke Start. We richten ons in eerste instantie op de jeugd.

Thema’s in het kort

Roken 

Roken is de grootste vermijdbare oorzaak van overlijden op dit moment. Door kinderen een rookvrije omgeving te bieden, groeit een generatie op die roken niet meer normaal vindt. Ieder kind moet deze kans krijgen, want in een gezonde leefomgeving wordt niet gerookt. 

Overgewicht

Steeds meer kinderen hebben overgewicht. Overgewicht kan invloed hebben op het gezond opgroeien van kinderen. Bijvoorbeeld doordat zij moeite kunnen hebben met bewegen of last hebben van onzekerheid. Met het Lokaal Preventieakkoord richten we ons op voldoende beweging en gezonde voeding. Ook de sociale en fysieke omgeving van het kind speelt hierin een rol.

(Mentale) weerbaarheid 

Er wordt steeds meer gevraagd van kinderen en jongeren in onze samenleving. De druk om te presteren en erbij te horen is steeds hoger. Verschillende programma’s kunnen bijdragen aan een sterkere mentale weerbaarheid. Daarnaast zorgen we dat iedereen actief kan deelnemen in de samenleving en investeren we in gezonde, veerkrachtige, en dynamische wijken. 

Programma’s gezonde jeugd

Kansrijke Start Groningen 

Ieder kind heeft recht op de best mogelijke start van zijn of haar leven. De ontwikkeling in de eerste 1000 dagen zijn bepalend voor de gezondheid op latere leeftijd. We hebben bijzondere aandacht voor kinderen in een (potentieel) kwetsbare situatie. Zo willen we de kans op een gezonde toekomst vergroten. 

JOGG  (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst)

JOGG bouwt aan een lokaal netwerk om samen de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Gezonde jeugd, gezonde toekomst. We roepen zoveel mogelijk partijen, zoals scholen, kinderopvang en sportverenigingen op om samen met ons te werken aan een gezonde omgeving voor alle kinderen.

Procedure

Informatie over het beschikbare budget, de procedure, voorwaarden/criteria en indieningstermijn kunt u lezen op lokaleregelgeving.overheid.nl (paragraaf 4.23). 

Uitbetaling

De uitbetaling gaat door middel van een subsidieverstrekking. Wanneer uw organisatie bij de gemeente bekend is, zal gebruik worden gemaakt van de bekende gegevens. Wanneer dit niet het geval is, wordt contact opgenomen om deze gegevens op te vragen. 

Tot wanneer aanvragen

Aanvragen voor uitvoer in 2022 kunnen ingediend worden t/m september 2022 zolang er geld beschikbaar is. Aanvragen worden behandeld op volgorde van aanvraag.

Vragen?

Vragen over zowel procedure als inhoud zijn welkom op lokaalpreventieakkoord@groningen.nl.

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u de subsidie aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen, inclusief de benodigde bijlagen.

Vraag subsidie aan >