Beheer openbare ruimte

Steun voor groen beheer

27 november 2023
Nieuws

Begin oktober vroegen we bewoners ‘wat vindt u van het beheer van de openbare ruimte?’ We deden dat op markten en pleinen en via een online vragenlijst. Uiteindelijk deden 5.026 inwoners mee aan ons onderzoek. We geven u de belangrijkste resultaten.

Zorgen om klimaat

Ruim driekwart van de mensen die de vragenlijst invulden maakt zich zorgen over de klimaatverandering. Bijna allemaal (97%) steunen ze de maatregelen die de gemeente neemt vanwege klimaatverandering, zoals meer groen om hitte te voorkomen en regenwater beter op te vangen. Ook over de afname van de biodiversiteit maakt ruim driekwart van de deelnemers aan het onderzoek zich zorgen. Met biodiversiteit bedoelen we ruimte voor verschillende planten en dieren. Opnieuw is er veel steun (97%) voor de maatregelen die we nemen om de biodiversiteit te versterken, zoals het planten van meer verschillende bomen en het zaaien van bloemmengsels.

Zwerfafval

In de vragenlijst hebben we ook gevraagd ‘hoe zou u het beheerbudget verdelen?’ Voor alle onderdelen van beheer geldt dat driekwart of meer de voorkeur heeft voor het huidige of een hoger onderhoudsniveau. Het minst belangrijke vinden zij het verwijderen van onkruid (27%) en het schoonmaken van verkeersborden (19%). Verder valt op dat de invullers van de vragenlijst groen belangrijk vinden: 64% van hen wenst bij de huidige beplanting meer onderhoud op groen. 69% heeft de voorkeur voor een hoger onderhoudsniveau van zwerfvuil opruimen. Dit heeft volgens de deelnemers ook de hoogste aandacht nodig, gevolgd door prullenbakken legen. Inwoners uit Haren en Ten Boer die aan het onderzoek meededen, vinden het vlak maken van stoepen het belangrijkste.

Eigen rol

Ruim 80% van de deelnemers aan het onderzoek ruimt wel eens zwerfafval op of veegt de stoep voor huis. In mindere mate halen ze wel eens tot vaak rommel voor een put weg (57%). Ongeveer een derde van de deelnemers heeft interesse om eventueel een deel van het beheer op zich te nemen, zoals een prullenbak adopteren of het groen in de straat onderhouden.

Kinderen

We vroegen ook kinderburgemeester Jorn en loco kinderburgemeester Ise wat vinden jullie belangrijk aan het onderhoud van de straten in de gemeente? Speelplekken van gerecycled materiaal, geen zwerfafval én hondenpoep, pratende prullenbakken, bomen en nog meer... In een video vertellen ze er alles over.

Hoe verder?

Het hele rapport vindt u op groningengehoord.nl. In februari is er een gesprek in de gemeenteraad over het beheer van de openbare ruimte. Het rapport en gesprek in de raad zijn vervolgens belangrijke onderdelen voor het maken van een nieuwe strategie voor het beheer van de openbare ruimte. Deze is naar verwachting in de tweede helft van 2024 beschikbaar.