Verlengde Schooldag

Start Verlengde Schooldag in Beijum en Lewenborg

27 september 2022
Nieuws

Ieder kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen. Om zich maximaal te ontplooien, met brede talenten en vaardigheden. Om alle kinderen hiervoor kansen te bieden, is er de Verlengde Schooldag. Op 27 september werd de officiële start hiervan in Beijum en Lewenborg op basisschool Swoaistee gevierd. Wethouder Carine Bloemhoff (Onderwijs) was hierbij aanwezig.

De Verlengde Schooldag is een samenwerkingsverband tussen scholen, bewoners, maatschappelijke en culturele organisaties en gemeente. Acht scholen in Beijum en Lewenborg doen hieraan mee.

Wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff: “De Verlengde schooldag zorgt ervoor dat kinderen (die dit het hardst nodig hebben) na schooltijd extra vaardigheden kunnen opdoen. Om zo te leren wie ze zijn en waar hun talenten liggen. Door de Verlengde Schooldag zorgen we ervoor dat alle kinderen klaar zijn voor de toekomst. Daarom zetten we de komende jaren in op het verder ontwikkelen van de Verlengde Schooldag in onze gemeente.

Belang

Alle schooldirecteuren onderschrijven het belang van de verlengde schooldag voor de kansengelijkheid van leerlingen en hebben daarom symbolisch hun handtekening gezet.

Op elke school is vanaf nu een naschools aanbod. Er is zoveel mogelijk gekeken naar wat er al in de wijken is én waar de behoefte van de kinderen ligt.

Officiële start

Met de overhandiging van het bord door projectleider Kor Posthumus aan de wethouder op basisschool Swoaistee werd het begin officieel gemarkeerd. Daarna was er ruimte voor de genodigden om bij de activiteiten voor de kinderen te kijken. Zo was er een sportieve workshop waarin gewerkt werd aan zelfverdediging en zelfvertrouwen. En een workshop waarin kinderen aan de slag gingen met hun creatieve talenten.