U bent hier

Uw mening over publiek vervoer

De gemeente Groningen is van plan om mee te doen aan een gezamenlijke aanbesteding voor het zogenaamde publiek vervoer.

Daaronder valt:

  • Het vervoer dat de gemeente aan inwoners toekent op grond van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
  • Het vervoer op grond van de WSW (Wet sociale werkvoorziening).
  • Het leerlingenvervoer (voor leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan).

Bij de aanbesteding werken de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten in beide provincies samen. Het gebied is voor de aanbesteding in zeven regio’s verdeeld. De gemeenten Groningen en Haren vormen samen de regio Centraal-Groningen.

De Stedelijke adviesgroep van Stadadviseert heeft in het najaar van 2016 meegedacht over het programma van eisen voor de aanbesteding. Hierin staan de globale keuzes voor het inkopen van deze soorten vervoer. Uitgangspunten zijn: stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer, werken met knooppunten (zogenaamde hubs), combineren van groepen reizigers en zoveel mogelijk samenwerken tussen de regio's.

Begin april 2017 is de aanbesteding gestart. Daarna konden vervoerders inschrijven met hun aanbod. De voorlopige gunning is op 12 oktober 2017 bekendgemaakt.

Vanaf het voorjaar van 2018 verzorgen de gekozen vervoerders in de zeven regio’s dan het publiek vervoer in de betrokken gemeenten.

Meer informatie

De reactietermijn voor dit onderwerp is verstreken.