U bent hier

Stadadviseert: meedenken over sociale vraagstukken

We vinden het belangrijk dat inwoners van onze gemeente en organisaties meedenken en meepraten over de plannen voor de stad. Op verschillende manieren vraagt de gemeente daarom inwoners naar hún mening als we nieuwe plannen (nieuw beleid) maken. Als het gaat om sociale vraagstukken, doen we dat via Stadadviseert.

Wat is Stadadviseert?

Stadadviseert is een onafhankelijke manier van adviseren, die een beroep doet op inwoners van onze stad, door middel van de Stedelijke Adviesgroep en de Expertisevijver. Stadadviseert richt zich vooral op advies voor het sociaal domein. Het kader hiervoor is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het betrekken van een diverse groep inwoners geeft een advies dat meer kanten belicht. Dit sluit goed aan bij ons motto: Samen maken wij Stad.

Onafhankelijke adviezen van Stadadviseert

Stadadviseert bestaat uit 2 onderdelen:

  • De stedelijke adviesgroep. Deze adviesgroep bestaat uit ongeveer 50 bewoners van 16 jaar en ouder, uit de gemeente Groningen en met verschillende achtergronden en deskundigheden. Zij worden gevraagd om mee te denken in korte of langere adviestrajecten. De stedelijke adviesgroep heeft enkele projectgroepen.
  • De expertisevijver. Een netwerk van vertegenwoordigers van organisaties en kennisinstellingen die in het sociaal domein actief zijn. Groninger organisaties kunnen zich via het aanmeldformulier aanmelden voor de expertisevijver.

Bij al deze groepen gebruiken we verschillende werkvormen. Bij Stadadviseert is er geen vergadercultuur.

Wilt u ook meedenken?

Woont u in de gemeente Groningen? En wilt u meedenken over sociale vraagstukken? Of werkt uw organisatie in het sociaal domein en wilt u zich aansluiten bij Stadadviseert? Dit kan via op diverse manieren.

  • Aanmelden als Groninger organisatie bij de expertisevijver van Stadadviseert kan via dit aanmeldformulier.
  • Aanmelden als lid voor de stedelijke adviesgroep van Stadadviseert is op dit moment niet mogelijk. Houd deze website in de gaten voor updates over een nieuwe wervingsronde.
  • Heeft u een vraag aan Stadadviseert? Neem dan contact op via het reactieformulier.
  • Indien u een klacht over de gemeente Groningen heeft of de gemeente een vraag wilt stellen, dan kan dat via deze webpagina.

Meer informatie:

Als inwoner van de gemeente Groningen kunt u via de gemeente Groningen deelnemen aan een online panel van inwoners die regelmatig online hun mening geven of een enquête invullen (het Stadspanel). Dit initiatief staat los van Stadadviseert.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van Stadadviseert? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van en mis niets. De nieuwsbrief wordt circa drie maal per jaar verstuurd.

Adviesvragen

Eenzaamheid

Hoe gaan we om met eenzaamheid?
Meer informatie >

The Next City

Hoe ziet het sociale Groningen van de toekomst eruit?
Meer informatie >

Vrijwilligerswerk

Stadadviseert praat met de gemeente Groningen en de uitvoerders van het vrijwilligersbeleid. Wij gaan over 3 punten verder praten.
•    Vrijwilligerswerk en verdringen op de arbeidsmarkt.
•    Waardering voor vrijwilligers.
•    Relatie vrijwilligers en professionals.

Armoedebeleid

Stadadviseert is betrokken bij de evaluatie en doorontwikkeling van Perspectief; het armoede beleid van de gemeente Groningen. In januari starten de gesprekken.

Contact met de raad

Een projectgroep is bezig met een jaaragenda naar aanleiding van de partijprogramma’s. Deze agenda willen we gaan bespreken met de nieuwe gemeenteraad en het college van B&W. Op deze manier willen we de zichtbaarheid en de invloed van de stedelijke adviesgroep van Stadadviseert vergroten.

Afgehandelde adviesvragen

Stadadviseert heeft advies gegeven over een aantal onderwerpen. Het meest recente advies is de  Evaluatie meerkostenregeling chronisch zieken (MKR 2018).

Oudere adviezen vindt u in ons webarchief:

Andere adviesraden