U bent hier

Stadadviseert: meedenken over sociale vraagstukken

We vinden het belangrijk dat inwoners van onze gemeente en organisaties meedenken en meepraten over de plannen voor de stad. Op verschillende manieren vraagt de gemeente daarom inwoners naar hún mening als we nieuwe plannen (nieuw beleid) maken. Als het gaat om sociale vraagstukken, doen we dat via Stadadviseert.

Stadadviseert is een nieuwe manier van adviseren, die een beroep doet op u, inwoner van onze stad. U leeft, woont, werkt of studeert in de stad en maakt daarbij gebruik van de diverse voorzieningen. Dan hebt u kennis, ervaring en deskundigheid die de gemeente goed kan gebruiken. Stadadviseert richt zich vooral op advies voor het sociaal domein. Het kader hiervoor is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het betrekken van een diverse groep inwoners geeft een advies dat meer kanten belicht. Dit sluit goed aan bij ons motto: Samen maken wij Stad.

Onafhankelijke adviezen van Stadadviseert

Stadadviseert bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een stedelijke adviesgroep. Deze adviesgroep bestaat uit ongeveer 50 bewoners van 16 jaar en ouder, uit alle wijken van de stad Groningen en met verschillende achtergronden en deskundigheden. Zij worden gevraagd om mee te denken in korte of langere adviestrajecten. De stedelijke adviesgroep heeft een werkwijze en enkele projectgroepen.
  • Een expertisepool: een netwerk van vertegenwoordigers van organisaties die in het sociaal domein actief zijn.
  • Een samenwerking van kennisinstellingen, waaronder de Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en het UMCG.

Bij al deze groepen gebruiken we verschillende werkvormen. U hoeft bij Stadadviseert geen vergadercultuur te verwachten!

Wilt u ook meedenken?

Woont u in de gemeente Groningen? En wilt u meedenken over sociale vraagstukken? Of werkt uw organisatie in het sociaal domein en wilt u zich aansluiten bij ons netwerk? Dit kan via Stadadviseert. Vul het reactieformulier in. We nemen dan contact met u op.

Ook als u vragen hebt, kunt u het reactieformulier invullen.

U kunt ook deelnemen aan een online panel van inwoners die regelmatig online hun mening geven of een enquête invullen (het Stadspanel).

Over welke onderwerpen vraagt de gemeente nu uw advies?

WIJ-teams Groningen

Hoe kunnen bewoners meedenken over WIJ Groningen?

Geef ons uw advies >

Eenzaamheid

Hoe gaan we om met eenzaamheid?

Geef ons uw advies >

Meerkosten regeling

Hoe gaat u om met de aanpassingen?

Geef ons uw advies >

Andere adviesraden

Groningen kent ook de Cliëntenraad Werk, Inkomen en Participatie, de Kunstraad Groningen, de Adviescommissie voor de sport en de Adviescommissie Verkeer en Vervoer. Deze adviesraden blijven bestaan.