Sportprijzen Groningen

Elk jaar reikt de gemeente Groningen een aantal sportprijzen uit. Dit zijn de Sportstimuleringsprijs voor een jong sporttalent in de stad Groningen en de sportpenningen voor een breedtesportprestatie.

Voordragen kandidaat Sportstimuleringsprijs

De kandidaat moet:

  • Een jonge veelbelovende sporter zijn.
  • In de stad Groningen wonen en/of lid zijn van een sportvereniging uit de stad.

Geef een uitgebreide motivering waarom deze talentvolle sporter de Sportstimuleringsprijs zou moeten krijgen.
De kandidaten moeten vóór 3 december 2018 aangemeld zijn.

Voordragen kandidaten sportpenningen bijzondere prestatie breedtesport

Personen, verenigingen of organisaties komen in aanmerking voor een sportpenning voor bijzondere activiteiten in breedtesport. Het gaat hierbij om maatschappelijke activiteiten, waarbij een inwoner of organisatie zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de breedtesport in de stad Groningen. Geef een uitgebreide motivering waarom deze personen, verenigingen of organisaties de sportpenning zouden moeten krijgen.

De kandidaten moeten vóór 3 december 2018 aangemeld zijn.

Sportpenningen topsportprestatie

De uitreiking van de sportpenningen voor een topsportprestatie vindt een paar keer per jaar plaats op het Stadhuis. Op deze manier kan de gemeente de betreffende sporters zo snel mogelijk na het behalen van de prestatie door de wethouder laten huldigen.