Slimme Fietsroute West

Enkele jaren geleden is in Groningen gestart met de zogenaamde "Slimme Routes". Het doel van deze ''Slimme Routes'' is om de fietsers vanuit de binnenstad richting Zernike Campus (heen en terug) te leiden via aantrekkelijke fietsroutes op het gebied van veiligheid, comfort en snelheid.

Waarom slimme fietsroutes

In de praktijk komt dit neer op goed aangelegde fietspaden met:

  • Zo weinig mogelijk (scherpe) bochten
  • Stoplichten
  • Onoverzichtelijke situaties en oversteken

Inmiddels zijn er twee "Slimme Routes" in Groningen:

  • “Slimme Route West” (via het Jaagpad)
  • “Slimme Route Oost” (via Park Selwerd)

Toekomst slimme fietsroutes

De "Slimme Route Oost" is inmiddels heel populair en fietsers moeten worden verleid om gelijk vanaf het Hoofdstation de "Slimme Route West'' te gebruiken.

Voor de route van het Hoofdstation naar het Jaagpad bestonden vier mogelijke routes. In samenspraak met de wijkraden van de Schilderswijk, de Badstratenbuurt en de Zeeheldenbuurt zijn deze routes bekeken op het gebied van:

  • Veiligheid, comfort en snelheid
  • Het historische karakter van de wijken
  • De parkeercapaciteit
  • Het groen langs de route
  • Het aantal omwonenden

Route Eendrachtskade NZ

De route Eendrachtskade NZ is op 19 april 2017 gepresenteerd aan de omwonenden. Voor de zomervakantie 2017 worden de ontwerpen voorgelegd aan het college en de raad. De verbeteringen aan het traject worden eind 2017 uitgevoerd.

In september 2018 vindt er een promotiecampagne plaats om de nieuwe lichting studenten via de nieuwe ''Slimme Route West'' richting Zernike Campus te leiden.

Meer informatie