Selwerd Zuid - herinrichting

Al lange tijd wordt er veel overlast ervaren in Selwerd Zuid door de hoge parkeerdruk. Er wordt veel geparkeerd door mensen die niet in de wijk wonen, waardoor de straten vol staan met auto’s. Hierdoor ontstaan onveilige situaties. Ook geven bewoners aan meer groen en speelvoorzieningen te willen.

Problemen en mogelijkheden

Bereikbaarheid hulpverleningsdiensten

Om ervoor te zorgen dat de wijk nu goed bereikbaar is voor hulpverleningsdiensten willen wij in een aantal straten enkelzijdig parkeren invoeren. Ook hebben we nagedacht over het aanbrengen van belijning in het midden van de pleinen, om te voorkomen dat hier in een dubbele rij wordt geparkeerd.

Parkeerdruk

De parkeerdruk in Selwerd-Zuid is zeer hoog. Naast bewoners parkeren ook forenzen, treinreizigers en medewerkers van het Gomarus College hun auto in de wijk. De hoge parkeerdruk leidt bij veel wijkbewoners tot frustratie en onrust. Bewoners uit de wijk hebben bij de gemeente aangegeven dat zij veel overlast ervaren en hebben de gemeente Groningen gevraagd om maatregelen te nemen. Wanneer de parkeerdruk in de wijk afneemt biedt dit kansen voor een betere inrichting van de openbare ruimte in de wijk.
 
Samen met buurtbewoners wordt er gewerkt aan een herinrichtingsplan voor de buurt. Deze herinrichting kan alleen plaatsvinden als er meer ruimte ontstaat op straat. Ruimte die op dit moment volledig bezet wordt gehouden door de geparkeerde auto. Daarom stelt het college voor betaald parkeren in te voeren in Selwerd-Zuid van maandag t/m vrijdag 08:00 - 22:00 uur en zaterdag 08:00 - 18:00 uur.

De inspraakperiode is gesloten. Alle reacties worden verzameld in een inspraakrapport en meegenomen in de uiteindelijke keuze om wel of niet betaald parkeren in te voeren.

Een mooie wijk

Omdat er ruimte vrij komt door het invoeren van betaald parkeren, kunnen we de straten anders gaan inrichten. Meer groen, speelgelegenheid, een barbecueplek, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Samen met de buurt maken we een plan voor de herinrichting van de straat.

Bewonersgroep

Met een kleine groep bewoners zijn we de ideeën en voorstellen verder aan het uitwerken. Zodra er een uitgewerkt plan ligt, komen we bij alle bewoners terug met een inloopavond om de reacties uit de buurt op te halen.

Contact

Neem contact met ons op via het contactformulier.