Selwerd Zuid - herinrichting

Al lange tijd wordt er veel overlast ervaren in Selwerd Zuid door de hoge parkeerdruk. Er wordt veel geparkeerd door mensen die niet in de wijk wonen, waardoor de straten vol staan met auto’s. Hierdoor ontstaan onveilige situaties. Ook geven bewoners aan meer groen en speelvoorzieningen te willen.

Problemen en mogelijkheden

Bereikbaarheid hulpverleningsdiensten

Om ervoor te zorgen dat de wijk nu goed bereikbaar is voor hulpverleningsdiensten willen wij in een aantal straten enkelzijdig parkeren invoeren. Ook hebben we nagedacht over het aanbrengen van belijning in het midden van de pleinen, om te voorkomen dat hier in een dubbele rij wordt geparkeerd.

Parkeerdruk

De parkeerdruk in de buurt is hoog. Er is veel wijkvreemd verkeer te vinden, waardoor de straten overvol staan met auto’s. Betaald parkeren is het enige middel dat de gemeente kan bieden om de parkeerdruk te doen afnemen. Bovendien maken we met het invoeren van betaald parkeren ruimte vrij om meer te doen met de straat.

Een mooie wijk

Omdat er ruimte vrij komt door het invoeren van betaald parkeren, kunnen we de straten anders gaan inrichten. Meer groen, speelgelegenheid, een barbecueplek, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Samen met de buurt maken we een plan voor de herinrichting van de straat.

Inloopavond

Op maandag 8 oktober om 19.30 uur in De Fontein, Eikenlaan 255 wordt er een inloopavond georganiseerd voor alle belanghebbenden. U bent van harte uitgenodigd ook te komen.

Bewonersgroep

Met een kleine groep bewoners willen we de ideeën en voorstellen graag verder gaan uitwerken. Ook u kunt deel uitmaken van deze wijkgroep door onderstaande contactformulier in te vullen.

Contact

Neem contact met ons op via het contactformulier.