Echtscheiding doorgeven

Gaat u scheiden? Of bent u net gescheiden? Is uw partnerschap beëindigd? Dan moet u dat ook doorgeven aan de gemeente. De uitspraak van de rechtbank (beschikking) moet binnen 6 maanden bij de gemeente zijn. Dat wil zeggen: de gemeente waar uw huwelijk of partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat dit voor u.

Hoe het werkt

  1. Via een advocaat vraagt u samen met uw partner of alleen de echtscheiding aan bij de rechtbank. Als u het alleen doet, heet dat een 'eenzijdig verzoek'.
  2. De advocaat van één van de partijen stuurt binnen 6 maanden de uitspraak (beschikking) naar de gemeente waar u bent getrouwd of uw partnerschap hebt laten registreren. Deze gemeente verwerkt uw scheiding in de administratie van de burgerlijke stand. Voorwaarde is dat er geen beroep tegen de beschikking meer mogelijk is en dat beide partijen de beschikking accepteren. Bent u getrouwd in het buitenland? Dan moet de advocaat de stukken naar de gemeente Den Haag sturen.
  3. Een geregistreerd partnerschap beëindigen kan ook zonder rechter, bij een advocaat of notaris. Die stuurt dan de overeenkomst naar de gemeente. 
  4. Een huwelijk of partnerschap is pas officieel beëindigd als de scheiding is ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente.

Achternaam wijzigen

Daar kunt u voor kiezen na een scheiding of beëindiging partnerschap.
U kunt online het gebruik van uw achternaam wijzigen.

Buitenland

Bent u in het buitenland gescheiden? Lever de (buitenlandse) echtscheidingsakte dan in bij de gemeente Groningen. Dan registreert de gemeente die akte in de basisregistratie personen (BRP).

Kosten

Geen

Meer informatie