Samenstelling gemeenteraad

9 raadszetels. Fractievoorzitter is Jetze Luhoff.

6 raadszetels. Fractievoorzitter is Jimmy Dijk.

6 raadszetels. Fractievoorzitter is Carine Bloemhoff.

3 raadszetels. Fractievoorzitter is Jasper Honkoop.

3 raadszetels. Fractievoorzitter is René Bolle.