Pand Niemeyer Paterswoldseweg

Ruimte voor werk en maatschappelijke functies op locatie Niemeyer-fabriek

04 november 2022
Nieuws

Het college van B&W stelt de raad voor de functie op de Niemeyerlocatie aan de Paterswoldseweg te verbreden met broedplaatsen en de huisvesting van maatschappelijke functies uit de kunst- en cultuursector. Woningbouw is op deze locatie van de voormalige tabaksfabriek wat het college betreft niet aan de orde. De gemeente is met eigenaar BAT in gesprek over de drie percelen die BAT wil verkopen.

Verbreden economische functie Niemeyer-fabriek
Naast kantoren en bedrijfsruimte voor commerciële bedrijvigheid wil het college praktisch geschoolden, startende ondernemers en kunst- en cultuurinstellingen een plek geven in de gemeente. Broedplaatsen zijn de kraamkamers voor nieuwe werkgelegenheid. Ook voor kunst- en cultuurinstellingen is er een plek nodig. De Niemeyer-locatie, dicht bij de binnenstad is daarvoor een ideale locatie. Door op deze locatie hierop in te zetten, wil het college ruimte bieden aan deze functies.

Duidelijkheid over bestemming
De fabriekslocatie aan de Paterswoldseweg heeft op dit moment een bedrijfsbestemming. Op dit perceel is een Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd. Omdat het college een (gedeeltelijke) bestemmingswijziging voor ogen heeft, kan zij het eerste recht van koop bedingen. Om aan de woningbouwafspraken te voldoen, zijn er binnen de gemeente voldoende andere locaties beschikbaar, vandaar dat het college woningbouw hier uitsluit.
Op de Peizerweg 109 waar het distributiecentrum staat, heeft de gemeenteraad in 2021 de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd. Op deze locatie is in de toekomst een ontsluiting van de nieuwe woonwijk Suikerzijde voorzien. Tot die tijd kan het blijven functioneren als distributiecentrum.
De Theodorus Niemeyerstraat 1 heeft op dit moment een gemengde bestemming. Hier is zowel bedrijvigheid als woningbouw mogelijk. Herontwikkeling kan plaatsvinden binnen de kaders van dit geldende bestemmingsplan.

Landmark in de stad
Het Niemeyer-complex is van wezenlijk belang voor de identiteit en herkenbaarheid van Groningen. Het vertelt het verhaal van het industriële verleden van Groningen. Het behoud en herbestemming van in ieder geval het historische deel van het complex is het uitgangspunt. April vorig jaar heeft British American Tobacco (BAT) bekend gemaakt haar vestigingen in de gemeente Groningen per 1 maart 2023 te sluiten. Met de sluiting komt er een einde aan ruim twee eeuwen tabaksproductie in Groningen.