Autoverkeer, fietsers en voetgangers in een woonwijk van Groningen.

Ruim baan voor voetgangers en fietsers

01 juni 2023
Nieuws

Het gemeentebestuur trekt de komende jaren ruim 50 miljoen euro uit voor een pakket aan maatregelen en projecten om lopen en fietsen in de gemeente te stimuleren en de verkeersveiligheid voor deze weggebruikers te verhogen. Het pakket omvat onder meer de aanleg en verbetering van fiets- en wandelroutes, het veiliger maken van oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en het verbeteren van de verkeersveiligheid in bestaande 30 km/uur gebieden. Dit staat in het Uitvoeringsprogramma ‘Lopen Fietsen en Verkeersveiligheid 2023-2030’. Het Uitvoeringsprogramma komt voort uit de Mobiliteitsvisie ‘Groningen Goed op Weg’ die eind 2021 werd vastgesteld.

Kwaliteit openbare ruimte verhogen

Naast het verhogen van de verkeersveiligheid, kent het uitvoeringsprogramma nog een belangrijk doel: het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte. Dat is nodig omdat de gemeente groeit naar 270.000 inwoners in 2040. En het aantal arbeidsplaatsen groeit naar verwachting met 20 duizend in die periode. Wethouder Philip Broeksma (Verkeer en Vervoer): ‘De druk op de openbare ruimte neemt toe, dus daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Waar de auto in het verleden vaak leidend was bij het maken van keuzes staat nu de kwaliteit van de openbare ruimte voorop. Dat betekent dat we het aantal auto’s en het gebruik ervan ontmoedigen, en de fietser en de voetganger ruim baan geven.’

Organisaties en inwoners hebben meegedacht

Maatregelen en projecten komen voort uit inventarisatie van wensen en ideeën die inwoners begin dit jaar online konden indienen en gesprekken met belangengroepen zoals de Werkgroep Toegankelijk Groningen, Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond etc. 

Lopen

Sinds de coronaperiode is lopen weer helemaal in. Lopen is gezond en de meest duurzame manier van verplaatsen. De gemeente wil looproutes naar wijkvoorzieningen, OV-haltes en scholen aantrekkelijker en veiliger maken. Ook willen we een ‘loopcultuur’ ontwikkelen door inwoners te verleiden meer te voet te doen. 

Fietsen

Groningen is en blijft een fietsstad. De gemeente wil het fietsgebruik verder stimuleren door de aanleg van ontbrekende fietsverbindingen zoals bijvoorbeeld een nieuw fietspad tussen Suikerzijde en Hoogkerk en tussen de P+R Hoogkerk en Groningen Zuid. De verkeersveiligheid voor kwetsbare groepen fietsers (ouderen, kinderen) wordt daarbij scherp in de gaten gehouden. De gemeente ziet dat door het verschil in snelheid van fietsers en de toename in gebruik de grenzen van sommige fietspaden in zicht komen.  

Verkeersveiligheid

De gemeente wil de verkeersveiligheid verhogen door een integrale aanpak van de omgeving rond basisscholen, het verbeteren van fiets- en voetgangersoversteken op drukke autoroutes en het aanpakken van verkeersonveilige plekken in buurten, wijken en dorpen.

Lees ook het raadsvoorstel en het Uitvoeringsprogramma 2023-2030.