Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of de gemeente het geld goed heeft uitgegeven. Hebt u een voorstel voor een onderzoek? Dan kunt u terecht bij de Rekenkamercommissie.

Wat u moet weten

Telefonisch indienen

Dient u uw voorstel liever telefonisch in? Of hebt u een andere vraag aan de Rekenkamercommissie? Bel dan secretaris Peter Kommerij, tel 050 367 77 27.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Groningen.

 • Doeltreffendheid: heeft de gemeente haar beleidsdoelen bereikt? Heeft het beleid het gewenste effect gehad?
 • Doelmatigheid: heeft de gemeente het geld goed besteed? Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
 • Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan bepaalde regels en besluiten gehouden?

De Rekenkamercommissie is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van B&W en bepaalt zelf welke onderwerpen ze onderzoekt. De gemeenteraad kan de commissie wel vragen om iets te onderzoeken. Ook als inwoner van Groningen kunt u zo'n verzoek indienen.

Onderzoeken

Onderzoek Wmo

Onderzoek Subsidies

Onderzoek Burgerbetrokkenheid

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Armoedebeleid

Meer onderzoeksrapporten en Rekenkamerbrieven  (bron: Groningen Raadsinformatie)

Jaarverslagen van de Rekenkamercommissie

Nieuwsbrieven Rekenkamercommissie

Leden Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Vanuit de raad:
Berndt Benjamins (D66)
Mariska Sloot (Stadspartij voor Stad en Ommeland)
Geeske de Vries (VVD)
Martijn van der Glas (GroenLinks)

Externe leden:
Han Warmelink (voorzitter)
Hans van Mossevelde
Hans Kastermans

Nevenfuncties Han Warmelink:

 • raadslid gemeente Westerkwartier (per 1-1-2019), bezoldigd
 • Vakcoördinator Staatsrecht Nyenrode Business Universiteit, bezoldigd
 • vicevoorzitter Commissie melding van een misstand in het voortgezet onderwijs, bezoldigd

Nevenfuncties Hans van Mossevelde:

 • Zelfstandig gevestigd interim- en projectmanager (1995 – heden), bezoldigd
 • Mentor Jong Ondernemen district Groningen (2006 - heden), onbezoldigd
 • eigenaar van Van Mossevelde Beheer BV (pensioen-BV)

Nevenfuncties Hans Kastermans:

 • Eigenaar Hans Kastermans Holding
 • Directeur/grootaandeelhouder Temporal advies, interim & ondersteuning (opdrachten t.b.v. overheden en non-profitorganisaties)
 • Voorzitter bestuur Basketball Academy/RTC Noord, onbezoldigd