Reitdiepzone

De Reitdiepzone is het gebied begrensd door de Friesestraatweg, de Spoorlijn Groningen – Delfzijl, het Reitdiep en de noordelijke ringweg van de stad Groningen.

Groei van de stad

Voor de stad Groningen is de verwachting dat de komende jaren de vraag naar woningen nog sterker zal toenemen.

De Reitdiepzone is hard nodig om in deze vraag te kunnen voorzien. Dit kan gaan om grootschalige, hoogwaardige jongerenhuisvesting. Maar ook om sociale en vrije sectorhuur voor starters op de woningmarkt zoals:

  • 2- of 3-kamerappartementen
  • koopwoningen
  • grondgebonden sociale huurwoningen


 

Inloopavond ontwikkelingen Friesestraatweg

Jaho Groningen BV en Vastgoed Groningen Projectontwikkeling zijn van plan om op de locaties Friesestraatweg 175 & 181 een divers woningbouwprogramma te realiseren. De ontwikkelaars informeren tijdens een inloopavond geïnteresseerden over de ontwikkelingen op beide terreinen.

De Inloopbijeenkomst is op dinsdag 9 april 2019 van 19:30 tot 21:00 uur in de Stadskerk, Friesestraatweg 221, Groningen. De gemeente Groningen zal ook aanwezig zijn om het bijbehorende proces toe te lichten. Zodat omwonenden ook weten wanneer er bijvoorbeeld zienswijzen kunnen worden ingediend.

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Friesestraatweg 139 plan Crossroads’

De gemeente heeft een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor woningbouw op de voormalige ACM-locatie (Friesestraatweg 139), vlakbij de westelijke ringweg. Het gaat om het plan ‘Crossroads’. Er komen op deze plek 289 woningen: 270 appartementen en langs het Reitdiep 19 woningen. De hoogte van de bouwblokken is verschillend. Het hoogste bouwblok wordt 65 meter hoog. Over de plannen voor woningbouw op deze locatie zijn in 2016 en 2018 informatieavonden gehouden.

U kunt reageren tot en met 17 april 2019.

Raad: Reitdiepzone ontwikkelgebied

Op maandag 24 april 2017 heeft de gemeenteraad unaniem (38 stemmen voor, 0 tegen) ingestemd met de 'Update Ontwikkelstrategie Reitdiepzone' (bron: Groningen Raadsinformatie, pdf 50 MB).

Verslag inloopbijeenkomsten

  • 20-11-2017: verslag en presentatie bijeenkomst 'openbare ruimte Reitdiepzone' (pdf 30 MB).
  • 27-02-2017: verslag informatiebijeenkomst (pdf 465 kB).
  • 24-01-2017: verslag informatiebijeenkomst (pdf 177 kB).

Meer informatie

Contact

Hebt u vragen over de Reitdiepzone? Geef uw reactie via het contactformulier.