U bent hier

Registratie politieke partijen

Registratie en kandidaatstelling verkiezingen voor politieke partijen.

Provinciale Staten en waterschappen 2019

Op 20 maart 2019 wordt de verkiezing voor de leden van Provinciale Staten gehouden. Politieke partijen die aan deze verkiezing willen deelnemen zullen daarvoor de nodige voorbereidingen moeten doen.

Registratie aanduiding (naam) voor nieuwe partijen

T/m 24 december 2018 kunnen politieke groeperingen verzoeken de aanduiding (naam) waarmee zij voor deze verkiezing op de kandidatenlijst willen worden vermeld, in te laten schrijven in het register dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden. Het schriftelijke verzoek daarvoor wordt ingediend bij het centraal stembureau, postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Registratie is niet nodig voor politieke groeperingen waarvan de aanduiding al is geregistreerd bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van  de Tweede Kamer der Staten-Generaal of provinciale staten van Groningen. Zij kunnen gebruik maken van de aanduiding die bij dat centraal stembureau is geregistreerd.

Kandidaatstelling

De kandidaatstelling is op maandag 4 februari 2019 en zullen de benodigde bescheiden moeten worden ingeleverd. Van 21 januari tot 1 februari is er de mogelijkheid van voorinlevering (controle) van de kandidatenlijsten en de overige verplichte formulieren.

Begin januari 2019 zal de Kiesraad de OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen) module voor de politieke partijen op haar website voor download aanbieden. Hiermee kunnen alle benodigde formulieren worden aangemaakt.

Verkiezingsborden

Binnenkort meer informatie.

Gemeenteraad 2018 (herindeling)

Registratie en kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing op woensdag 21 november 2018.

Nummering kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Groningen maakt bekend dat op 12 oktober 2018 door het centraal stembureau de lijstnummering als volgt is vastgesteld:

 1. Democraten 66 (D66)
 2. SP (Socialistische Partij)
 3. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 4. GROENLINKS
 5. VVD
 6. Stadspartij voor Stad en Ommeland
 7. CDA
 8. ChristenUnie
 9. Student en Stad
 10. Partij voor de Dieren
 11. Sportpartij
 12. PVV (Partij voor de Vrijheid)
 13. 100% Groningen

De lijstnummering is opgenomen in het proces-verbaal dat is opgemaakt van de zitting van 12 oktober 2018. Het proces-verbaal ligt ter inzage bij de gemeente Groningen, Kreupelstraat 1 te Groningen.

Groningen, 12 oktober 2018

P. den Oudsten
Voorzitter centraal stembureau

Registratie politieke partijen

Nieuwe en bestaande lokale politieke partijen, die onder een bepaalde aanduiding deel willen nemen aan de herindelingsverkiezingen op 21 november 2018, hadden zich uiterlijk op 27 augustus 2018 bij het Centraal stembureau van de organiserende gemeente (Groningen) moeten laten registreren. Omdat de oude gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer worden opgeheven, vervallen de nu geregistreerde lokale aanduidingen (Kieswet art. G3 en art. G4 en de Wet Arhi art. 55).

Kandidaatstelling

Maandag 8 oktober 2018 was de dag van de kandidaatstelling voor de herindelingsverkiezingen. Tussen 09:00 en 17:00 uur moesten de kandidatenlijsten in persoon worden ingeleverd bij het centraal stembureau van de gemeente Groningen, Hanzeplein 120, Groningen.

De inleveraar moest bevoegd zijn tot deelneming aan de herindelingsverkiezing van Groningen op 21 november 2018. Op de lijst moest minimaal één en mochten maximaal 50 kandidaten worden geplaatst.

Meer informatie

Informatie voor politieke partijen (pdf 461 kB)

Contact

Voor meer informatie kunt u contact op met Bureau Verkiezingen, telefoon 14050 of e-mail: verkiezingen@groningen.nl