U bent hier

Onderhoud webformulieren

Van zaterdag 08:00 uur (20 okt.) tot zondag 15:00 uur (21 okt.) zijn de meeste webformulieren niet beschikbaar.

Registratie politieke partijen

Registratie en kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing voor de nieuwe gemeente Groningen op woensdag 21 november 2018.

Nummering kandidatenlijsten

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Groningen maakt bekend dat op 12 oktober 2018 door het centraal stembureau de lijstnummering als volgt is vastgesteld:

 1. Democraten 66 (D66)
 2. SP (Socialistische Partij)
 3. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
 4. GROENLINKS
 5. VVD
 6. Stadspartij voor Stad en Ommeland
 7. CDA
 8. ChristenUnie
 9. Student en Stad
 10. Partij voor de Dieren
 11. Sportpartij
 12. PVV (Partij voor de Vrijheid)
 13. 100% Groningen

De lijstnummering is opgenomen in het proces-verbaal dat is opgemaakt van de zitting van 12 oktober 2018. Het proces-verbaal ligt ter inzage bij de gemeente Groningen, Kreupelstraat 1 te Groningen.

Groningen, 12 oktober 2018

P. den Oudsten
Voorzitter centraal stembureau

Registratie politieke partijen

Nieuwe en bestaande lokale politieke partijen, die onder een bepaalde aanduiding deel willen nemen aan de herindelingsverkiezingen op 21 november 2018, hadden zich uiterlijk op 27 augustus 2018 bij het Centraal stembureau van de organiserende gemeente (Groningen) moeten laten registreren. Omdat de oude gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer worden opgeheven, vervallen de nu geregistreerde lokale aanduidingen (Kieswet art. G3 en art. G4 en de Wet Arhi art. 55).

Kandidaatstelling

Maandag 8 oktober 2018 was de dag van de kandidaatstelling voor de herindelingsverkiezingen. Tussen 09:00 en 17:00 uur moesten de kandidatenlijsten in persoon worden ingeleverd bij het centraal stembureau van de gemeente Groningen, Hanzeplein 120, Groningen.

De inleveraar moest bevoegd zijn tot deelneming aan de herindelingsverkiezing van Groningen op 21 november 2018. Op de lijst moest minimaal één en mochten maximaal 50 kandidaten worden geplaatst.

Meer informatie

Informatie voor politieke partijen (pdf 461 kB)