U bent hier

Registratie politieke partijen

Registratie en kandidaatstelling verkiezingen voor politieke partijen.

Provinciale Staten en waterschappen 2019

Op 20 maart 2019 wordt de verkiezing voor de leden van Provinciale Staten gehouden. Politieke partijen die aan deze verkiezing willen deelnemen zullen daarvoor de nodige voorbereidingen moeten doen.

Registratie aanduiding (naam) voor nieuwe partijen

T/m 24 december 2018 konden politieke groeperingen verzoeken de aanduiding (naam) waarmee zij voor deze verkiezing op de kandidatenlijst willen worden vermeld, in te laten schrijven in het register dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden. Het schriftelijke verzoek daarvoor wordt ingediend bij het centraal stembureau, postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Registratie is niet nodig voor politieke groeperingen waarvan de aanduiding al is geregistreerd bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van  de Tweede Kamer der Staten-Generaal of provinciale staten van Groningen. Zij kunnen gebruik maken van de aanduiding die bij dat centraal stembureau is geregistreerd.

Kandidaatstelling

De kandidaatstelling is op maandag 4 februari 2019 en zullen de benodigde bescheiden moeten worden ingeleverd. Van 21 januari tot 1 februari is er de mogelijkheid van voorinlevering (controle) van de kandidatenlijsten en de overige verplichte formulieren.

Op de website kiesraad.nl is de OSV-module (Ondersteunende Software Verkiezingen) voor de politieke partijen te downloaden. Hiermee kunnen alle benodigde formulieren worden aangemaakt.

Meer informatie over de kandidaatstelling 2019 (pdf 84 kB)

Verkiezingsborden

Voor de verkiezingen op 20 maart wordt weer gebruik gemaakt van voorbedrukte verkiezingsborden. Behalve voor de provinciale staten worden de borden ook gebruikt voor de waterschappen.

Een overzicht van de locaties verkiezingsborden (pdf 51 kB)

Contact

Voor meer informatie kunt u contact op met Bureau Verkiezingen, telefoon 14050 of via verkiezingen@groningen.nl