money-debts-1 iconRegeling maatschappelijke organisaties

De gemeente wil financiële ondersteuning bieden aan maatschappelijke organisaties die als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen hun activiteiten niet goed of helemaal niet meer kunnen uitvoeren.

Waarom deze regeling?

De gemeente wil financiële ondersteuning bieden aan maatschappelijke organisaties die als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen hun activiteiten niet goed of helemaal niet meer kunnen uitvoeren. Dit energiefonds is voor de extra energiekosten die organisaties, als gevolg van prijsstijgingen op energiemarkt, moeten maken. Het gaat om de periode van 1 november 2022 tot 1 april 2023 in vergelijking tot dezelfde periode van vorig jaar met ongeveer hetzelfde energieverbruik.

Voor wie is deze regeling?

De regeling is voor maatschappelijke organisaties in de gemeente Groningen die zonder winstoogmerk activiteiten doen voor inwoners van de gemeente. Het kan gaan om bijvoorbeeld buurt- en dorpshuizen, culturele instellingen en sportverenigingen. Het is óók voor organisaties die geen subsidie ontvangen van de gemeente. Voorwaarde is dat ze niet gefinancierd worden door bijvoorbeeld het rijk, de provincie of andere koepelorganisaties.

Hoe kunt u de regeling aanvragen?

U kunt het aanvraagformulier indienen voor 1 april 2023. Organisaties die regulier subsidie ontvangen van de gemeente ontvangen per mail een aanvraagformulier. Andere organisaties kunnen onderstaand aanvraagformulier uitprinten en digitaal retour sturen met de benodigde bewijsstukken naar: contracteringMO@groningen.nl. Vergeet niet uw handtekening onderaan het formulier te zetten. In het formulier staat welke bewijsstukken u gescand mee moet sturen met het aanvraagformulier.

Is uw aanvraag hoger dan € 5000 ?

Dan neemt de gemeente contact met u op. Om meer inzage te krijgen in de vermogenspositie van uw organisatie en het effect van de kostenstijging op uw financiële situatie.