adult iconRegeling maatschappelijke initiatieven

U kunt een tijdelijke subsidie aanvragen voor een maatschappelijke (bewoners)initiatieven. Dit moet een initiatief zijn om inwoners te helpen ‘de winter door te komen’. Het gaat om wijkinitiatieven die maatschappelijke organisaties of inwoners nemen om anderen te helpen in deze tijd van sterk gestegen energieprijzen.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen tot 1 april 2023 via het aanvraagformulier.

Het is belangrijk dat u alles invult en het aanvraagformulier ondertekent. U kunt het formulier sturen naar contracteringMO@groningen.nl.

Wilt u meer informatie over het aanvragen? Dan kunt u contact opnemen met het gebiedsteam bij u in de buurt. U kunt ook bellen met de contractmanager via 14 050 of een e-mail sturen.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie is voor organisaties maximaal € 5000 en voor inwoners maximaal € 1000. De gemeente beoordeelt de aanvraag vooral op de bijdrage die het levert aan het ‘de winter door helpen’ van inwoners.

Wanneer geen recht op subsidie

De gemeente verstrekt geen subsidie als:

  • De activiteiten niet bijdragen aan het doel van de regeling.
  • De aanvraag is gericht op het voorzien in eigen loonkosten of op het maken van winst.
  • De kosten van de activiteiten niet in redelijke verhouding staan tot de omvang van het initiatief en/of het aantal te bereiken personen.
  • De aanvraag in strijd is met gemeentelijke doelstellingen of het initiatief is gericht op politieke of religieuze doelstellingen.