U bent hier

Referendum

Op woensdag 21 maart 2018 is de verkiezing van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Inhoud referendum

Deze wet bepaalt:

 • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
 • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
 • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op referendumwiv2017.nl.

Informatie voor kiezers

Stempas

De gemeente Groningen stuurt u uiterlijk 7 maart 2018 een stempas toe als u:

 • in de Basisregistratie Personen op 5 februari 2018 staat ingeschreven op een adres in de gemeente Groningen,
 • op 21 maart 2018 18 jaar of ouder bent,
 • niet van het kiesrecht bent uitgesloten, én
 • de Nederlandse nationaliteit hebt.

Legitimatieplicht

Bij de stemming geldt een legitimatieplicht. U hebt een identiteitsbewijs nodig dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn op de dag van de verkiezing. Dat betekent dat op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat: 'geldig tot 22 maart 2013', of elke latere datum.

Identiteitsbewijs verloren of gestolen?

Het stembureau mag uw identiteit dan vaststellen aan de hand van een kopie van het proces-verbaal van vermissing, in combinatie met een document waarop uw naam en foto staan (bijvoorbeeld een OV-abonnement of een bibliotheekpas).

Geen identiteitsbewijs?

U kunt een schriftelijk verzoek indienen om bij volmacht te stemmen.

Een andere kiezer voor u laten stemmen

Bent u op woensdag 21 maart 2018 niet in de gelegenheid zelf uw stem uit te brengen? Machtig dan een andere kiezer.

Een kiezer uit de gemeente Groningen machtigen

Een andere kiezer uit de gemeente Groningen machtigt u eenvoudig om voor u te stemmen. Daarvoor vult u het volmachtbewijs in op de achterzijde van uw stempas. U moet degene die voor u gaat stemmen ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. Let op: de geldigheid van uw identiteitsbewijs mag niet vóór 22 maart 2013 zijn verlopen!

U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen om een ander te machtigen. De aanvraag daarvoor doet u via het voorgeschreven aanvraagformulier dat door uzelf én de gemachtigde moet worden ondertekend. Dit schriftelijke verzoek moet u uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 indienen bij de gemeente!

Aanvraagformulier volmacht > (pdf 209 kB)

Een kiezer uit een andere gemeente in Nederland machtigen

U mag ook een kiezer machtigen uit een andere gemeente in Nederland. De aanvraag daarvoor doet u via het voorgeschreven aanvraagformulier dat door uzelf én de gemachtigde moet worden ondertekend. Dit schriftelijke verzoek moet u uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 indienen bij de gemeente!

Aanvraagformulier volmacht > (pdf 209 kB)

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u op 21 maart 2018 zelf stemmen in een andere gemeente in Nederland? Vraag dan een kiezerspas aan.

U kunt de aanvraag aan de gemeentelijke balies persoonlijk doen tot en met dinsdag 20 maart 2018 om 12:00 uur. De schriftelijke aanvraag daarvoor doet u via het voorgeschreven aanvraagformulier. Deze aanvraag moet u uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 indienen bij de gemeente!

Aanvraagformulier kiezerspas > (pdf 121 kB)

Stemmen vanuit het buitenland

Dit verzoek had uiterlijk woensdag 21 februari 2018 binnen moeten zijn. Het is dus niet meer mogelijk dit verzoek in te dienen.

Voor stembureauleden

Informatie voor stembureauleden

Overzicht stemlokalen

Overzicht stemlokalen gemeente Groningen (pdf 40 kB)

Referendumtaxi

Slecht ter been? Gebruik de gratis Referendumtaxi!

De taxi haalt u van huis en brengt u naar een goed toegankelijk stemlokaal in de buurt. Na het stemmen wordt u weer thuisgebracht. De tijden die u afspreekt zijn richttijden. Dat betekent dat de taxi iets eerder of later kan voorrijden.

Maak een afspraak vóór dinsdag 20 maart 12:00 uur. Telefoon 050 3 666 666 of e-mail klantenservice@vandijkpersonenvervoer.nl

Veelgestelde vragen

 1. Wanneer is het referendum?
 2. Waarover gaat het referendum?
 3. Wie mag stemmen?
 4. Waar kan ik stemmen?
 5. Wat moet ik doen om zelf te kunnen stemmen?
 6. Wanneer worden de stempassen bezorgd?
 7. Kan ik in een ander stemlokaal in Groningen stemmen?
 8. Kan ik in een andere gemeente stemmen?
 9. Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?
 10. Ik ben mijn stempas kwijt. Kan ik nu wel stemmen?
 11. Ik heb begin maart nog steeds geen stempas ontvangen. Wat moet/kan ik doen?
 12. Ik ben op 21 maart 2018 in het buitenland en wil zelf stemmen.
 13. Tot hoe laat zijn de stemlokalen op 21 maart geopend?
 14. Het stemlokaal dat dicht bij mij in de buurt, is voor mij slecht toegankelijk. Wat kan ik doen?
 15. Waar vind ik meer informatie over het referendum?

 

1. Wanneer is het referendum?

Het referendum is op woensdag 21 maart 2018.

2. Waarover gaat het referendum?

Op het stembiljet beantwoordt u de vraag: Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?

3. Wie mag stemmen?

De gemeente Groningen stuurt u een stempas toe als u:

 • op 5 februari 2018 in de basisregistratie personen staat ingeschreven op een adres in de gemeente Groningen,
 • op 21 maart 2018 18 jaar of ouder bent,
 • de Nederlandse nationaliteit bezit, én
 • niet van het kiesrecht bent uitgesloten.

4. Waar kan ik stemmen?

Met uw stempas kunt u uw stem uitbrengen in elk stemlokaal in de gemeente Groningen. Het stemlokaal in de buurt van uw woonadres staat op uw stempas.

De adressen van alle stemlokalen staan hier en op de bijsluiter bij de stempas.

U mag ook stemmen in een ander gemeente in Nederland - zie 8.

5. Wat moet ik doen om zelf te kunnen stemmen?

Om te kunnen stemmen moet u uw stempas overleggen. Ook moet u uw identiteitsbewijs tonen: dat is uw Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn, dat betekent: 'geldig tot 22 maart 2013', of elke latere datum.

6. Wanneer worden de stempassen bezorgd?

Uw stempas moet uiterlijk op 7 maart 2018 op uw huisadres zijn bezorgd. Op de stempas staat uw naam. De stempas is persoonlijk.

7. Kan ik in een ander stemlokaal in Groningen stemmen?

Ja, u kunt stemmen in elk stemlokaal van uw keuze in de stad Groningen.

8. Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Ja.

Met de aan u toegezonden stempas kunt u alleen in de gemeente Groningen stemmen. Wilt u in een andere gemeente in Nederland stemmen, dan moet u een kiezerspas aanvragen. De aanvraag daarvoor doet u via het voorgeschreven aanvraagformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de gemeente of te downloaden via deze webpagina. Het schriftelijke verzoek moet u uiterlijk op 16 maart 2018 indienen bij de gemeente.

U kunt ook persoonlijk aan de balie een kiezerspas aanvragen. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 om 12:00 uur. Vergeet niet uw stempas mee te nemen.

9. Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Als u op 21 maart 2018 niet zelf kunt stemmen, dan kunt u een andere kiezer volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u stemmen. Degene die voor u gaat stemmen mag niet meer dan twee volmachten aannemen en moet uw volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

Bij volmacht stemmen kan op verschillende manieren:

 • Overdracht van uw stempas door invulling van het volmachtbewijs op de achterzijde van de stempas.

Op deze manier kunt u alleen een kiezer uit de gemeente Groningen machtigen; deze kiezer moet zelf ook een stempas van de gemeente Groningen hebben ontvangen. U regelt dit zonder tussenkomst van de gemeente. U en uw gemachtigde moeten beiden de handtekening op de stempas plaatsen. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs (of het origineel) aan de gemachtigde meegeven; dat moet aan het stembureau worden getoond! Let op: uw identiteitsbewijs mag op 21 maart 2018 niet langer dan vijf jaar verlopen zijn; dat betekent: in ieder geval geldig tot 22 maart 2013 of een latere datum.

 • Schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente.

Op deze manier kunt u elke andere kiezer machtigen, ook een kiezer uit een andere gemeente. De aanvraag daarvoor doet u via het voorgeschreven aanvraagformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de gemeente of te downloaden via deze webpagina. Het aanvraagformulier moet door u en door uw gemachtigde worden ondertekend. Het schriftelijke verzoek moet u uiterlijk op 16 maart 2018 indienen bij de gemeente.

 • Overdracht van uw kiezerspas door invulling van het volmachtbewijs op de achterzijde van de kiezerspas.

Hebt u al een kiezerspas aangevraagd en ontvangen? Ook dan kunt u nog een andere kiezer machtigen! Om te machtigen vult u het volmachtbewijs in op de achterzijde van uw kiezerspas. U regelt dit zonder verdere tussenkomst van de gemeente. U en uw gemachtigde moeten beiden de handtekening op de kiezerspas plaatsen. Ook moet u een kopie van uw identiteitsbewijs (of het origineel) aan de gemachtigde meegeven; dat moet aan het stembureau worden getoond! Uw identiteitsbewijs mag op 21 maart 2018 niet langer dan vijf jaar verlopen zijn; dat betekent: in ieder geval geldig tot 22 maart 2013 of een latere datum.

10. Ik ben mijn stempas kwijt. Kan ik nu wel stemmen?

Is uw stempas zoek, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot en met dinsdag 20 maart 2018 tot 12:00 uur bij de gemeente Groningen, Kreupelstraat 1.

U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen om afgifte van een nieuwe stempas. De aanvraag daarvoor doet u via het voorgeschreven aanvraagformulier. Dit formulier moet uiterlijk op 16 maart 2018 zijn ontvangen door de gemeente Groningen.

Aanvraagformulier nieuwe stempas > (pdf 278 kB)

Na 16 maart 2018 kunt u alleen bij de balies op de locaties Kreupelstraat 1, Zuiderweg 70/11 of Kajuit 4 een stempas, vervangende pas of kiezerspas aanvragen. Dit kan tot 20 maart 12.00 uur.

Bent u uw stempas op 20 maart na 12:00 uur kwijt? Dan kunt u niet stemmen.

Is uw schriftelijke verzoek om bij volmacht te stemmen ingewilligd, dan kunt u geen vervangende stempas aanvragen.

11. Ik heb begin maart nog steeds geen stempas ontvangen. Wat moet/kan ik doen?

Als u kiesgerechtigd bent, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot en met dinsdag 20 maart 2018 tot 12:00 uur bij de gemeente Groningen op de locaties Kreupelstraat 1, Zuiderweg 70/11 of Kajuit 4.

Na 12:00 uur op 20 maart kunt u geen vervangende stempas meer aanvragen. Dat betekent dat u dan niet kunt stemmen.

12. Ik ben op 21 maart 2018 in het buitenland en wil zelf stemmen.

Dit verzoek had uiterlijk woensdag 21 februari 2018 binnen moeten zijn. Het is dus niet meer mogelijk dit verzoek in te dienen.

13. Tot hoe laat zijn de stemlokalen op 21 maart geopend?

De meeste stemlokalen zijn open op woensdag 21 maart van 07:30 tot 21:00 uur.

14. Het stemlokaal dat dicht bij mij in de buurt, is voor mij slecht toegankelijk. Wat kan ik doen?

U kunt in elk willekeurig stemlokaal in de stad stemmen. U kunt dus een stemlokaal uitzoeken dat goed toegankelijk voor u is. De adressen van alle stemlokalen staan hier. Daarbij staat ook welke stemlokalen toegankelijk zijn voor mindervaliden.

15. Waar vind ik meer informatie over het referendum?

Meer informatie vindt u op referendumwiv2017.nl.

Gemeenteraadsverkiezingen

In verband met de gemeentelijke herindeling wordt de gemeenteraadsverkiezing in Groningen niet gehouden op 21 maart 2018 maar op 21 november 2018. De stempas voor de gemeenteraadsverkiezing ontvangt u begin november 2018.