U bent hier

Referendum 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 is de stemming van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, ook wel 'sleepwet' genoemd.

Inhoud referendum

Deze vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten geeft de diensten AIVD en MIVD een uitbreiding van de in te zetten middelen. Kiesgerechtigde Nederlanders krijgen dan op het stembiljet de volgende vraag voorgelegd: Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?

Meer informatie vindt u op de website referendum-commissie.nl.

Stemmen

Op deze pagina komt binnenkort informatie over:

  • Stemmen bij volmacht
  • Stemmen in een andere gemeente
  • Stemmen per brief

Voor stembureauleden

Informatie voor stembureauleden