Raadscommissies

De gemeenteraad van Groningen heeft 5 raadscommissies. Elke raadscommissie houdt zich bezig met een bepaald beleidsterrein. De raadscommissies behandelen een onderwerp voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt. De commissies bestaan uit gemeenteraadsleden van verschillende fracties.

Wat doet een raadscommissie

De raadscommissies bespreken besluiten van het college van B&W, raadsvoorstellen en brieven van het college aan de raad. Pas als de raadscommissie een voorstel geschikt vindt voor besluitvorming, gaat het naar de gemeenteraad. De commissie kan het college van B&W ook eerst om meer informatie vragen of adviseren om opnieuw naar een voorstel te kijken, bijvoorbeeld als de commissie het voorstel niet goed vindt en duidelijk is dat het voorstel geen steun van een meerderheid van de gemeenteraad zal krijgen.

Op de agenda van een raadscommissie staan ook discussiestukken en conformstukken.

 • Discussiestukken zijn stukken die de raadscommissie eerst wil bespreken. De raad beslist dan of het stuk op de raadsagenda komt.
 • Conformstukken worden niet besproken maar alleen vastgesteld.

Dit zijn voorstellen die nog niet rijp zijn voor besluitvorming, maar waarbij het college van B&W graag wil weten hoe de raad erover denkt.

Uw mening geven

Behandelt een raadscommissie een onderwerp waarover u uw mening wilt geven? Dan kunt u gebruik maken van uw spreekrecht en inspreken in de vergadering.

Raadscommissie Beheer en Verkeer

 • Verkeer en vervoer
 • Milieu
 • Openbare werken
 • Markt- en havenwezen
 • Dierenwelzijn, Coördinatie binnenstadsontwikkeling

Voorzitter: René Bolle (CDA)
Plaatsvervangend voorzitter: Jimmy Dijk (SP)

Leden

 • Benni Leemhuis, Martijn van der Glas, Ceciel Nieuwenhout (Hans Sietsma, Lieke Schoutens) (GroenLinks)
 • Jan Pieter Loopstra, Rik van Niejenhuis (Krista Boogaard) (PvdA)
 • Tom Rustebiel, Jim Lo-A-Njoe (Berndt Benjamins, Ido Venhuizen) (D66)
 • Wim Koks, Daan Brandenbarg (SP)
 • Ietje Jacobs-Setz, Jasper Boter (Wytze Spoelstra) (VVD)
 • Chris Arnold (ChristenUnie)
 • Kirsten de Wrede (Wesley Pechler) (Partij voor de Dieren)
 • Herman Pieter Ubbens (CDA)
 • Detleff Mellies (Erick Bakker) (100% Groningen)
 • René Stayen (Stadspartij voor Stad en Ommeland)
 • Steven Bosch (Marten Duit) (Student en Stad)
 • Tonny Haaima (Ton van Kesteren) (PVV)

Contact
Raadsadviseur Wolbert Meijer
050 367 77 26
contactformulier

Raadscommissie Ruimte en Wonen

 • Ruimtelijke Ordening en stadsvernieuwing
 • Volkshuisvesting, Wijkvernieuwing
 • Grondzaken, Monumenten
 • Coördinatie grotestedenbeleid

Voorzitter: Koosje van Doesen (D66)
Plaatsvervangend voorzitter: Jasper Boter (VVD)

Leden

 • Hans Sietsma, Lieke Schoutens, Martijn van der Glas (Benni Leemhuis, Ceciel Nieuwenhout) (GroenLinks)
 • Diederik van der Meide, Maarten van der Laan (Rik van Niejenhuis) (PvdA)
 • Anne Marel Hilbers, Berndt Benjamins (Sander Claassen) (D66)
 • Jimmy Dijk, Bob de Greef (SP)
 • Geeske de Vries, Elisabeth Akkerman (VVD)
 • Tessa Moorlag (ChristenUnie)
 • Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren)
 • Herman Pieter Ubbens (CDA)
 • Vince Huisman (Marjet Woldhuis, Yaneth Menger) (100% Groningen)
 • Mariska Sloot (Stadspartij voor Stad en Ommeland)
 • Kevin Schilder (Marten Duit) (Student en Stad)
 • Dennis Ram (Ton van Kesteren) (PVV)

Contact
Raadsadviseur Annemarieke Weiland
050 367 76 78
Contactformulier

Raadscommissie Werk en Inkomen

 • Economische zaken
 • Sociale zaken en arbeidsmarktbeleid
 • Sociale werkvoorziening
 • Minderheden

Voorzitter: Wim Koks (SP)
Plaatsvervangend voorzitter: Marjet Woldhuis (100% Groningen)

Leden

 • Nick Nieuwenhuijsen, Jasper Been, Femke Folkerts (Jeffry van Hoorn) (GroenLinks)
 • Jan Pieter Loopstra, Joke de Jonge (Julian Bushoff) (PvdA)
 • Wieke Paulusma, Koosje van Doesen (Berndt Benjamins) (D66)
 • Jimmy Dijk, Daan Brandenbarg (SP)
 • Elisabeth Akkerman, Geeske de Vries (Esther Hessels) (VVD)
 • Peter Rebergen (ChristenUnie)
 • Terence van Zoelen (Wesley Pechler) (Partij voor de Dieren)
 • Laura van de Giessen (René Bolle) (CDA)
 • Yaneth Menger (Erick Bakker) (100% Groningen)
 • Meinard Wolters (Stadspartij voor Stad en Ommeland)
 • Nienke Berenschot (Marten Duit) (Student en Stad)
 • Bart Onnes (Ton van Kesteren) (PVV)

Contact
Raadsadviseur Monique Hansens
050 367 89 46
Contactformulier

Raadscommissie Financiën en Veiligheid

 • Financiën
 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en integraal veiligheidsbeleid
 • Internationale betrekkingen
 • Externe betrekkingen
 • Regionale samenwerking
 • Documentaire informatievoorziening en gemeentearchief

Voorzitter: Rik van Niejenhuis (PvdA)
Plaatsvervangend voorzitter: Benni Leemhuis (GroenLinks)

Leden

 • Mirjam Wijnja, Jasper Been, Jan Visser (Lieke Schoutens, Hans Sietsma, Jeffry van Hoorn) (GroenLinks)
 • Els van der Weele, Julian Bushoff (Maarten van der Laan) (PvdA)
 • Ido Venhuizen, Berndt Benjamins (Anne Marel Hilbers, Wieke Paulusma) (D66)
 • Jimmy Dijk, Bob de Greef (Lucy Wobma) (SP)
 • Ietje Jacobs-Setz, Esther Hessels (Elisabeth Akkerman) (VVD)
 • Edger Heemstra (ChristenUnie)
 • Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren)
 • René Bolle (CDA)
 • Marjet Woldhuis (100% Groningen)
 • Leendert van der Laan (Amrut Sijbolts) (Stadspartij voor Stad en Ommeland)
 • Jikke van Deelen (Marten Duit) (Student en Stad)
 • Kelly Uneken (Ton van Kesteren) (PVV)

Contact
Raadsadviseur Wolbert Meijer
050 367 77 26
Contactformulier

Raadscommissie Onderwijs en Welzijn

 • Onderwijs
 • Jeugdbeleid
 • Sport en recreatie
 • Cultuur
 • Kinderopvang
 • Emancipatie
 • Zorg
 • Welzijn
 • Ouderen
 • Integratie

Voorzitter: Hans Sietsma (GroenLinks)
Plaatsvervangend voorzitter: Terence van Zoelen (PvdA)

Leden

 • Femke Folkerts, Jeffry van Hoorn, Petra Brouwer (Nick Nieuwenhuijsen, Jan Visser) (GroenLinks)
 • Krista Boogaard, Julian Bushoff (Jan Pieter Loopstra, Diederik vd Meide, Els van der Weele) (PvdA)
 • Sander Claassen (Jim Lo-A-Njoe, Koosje van Doesen, Wieke Paulusma) (D66)
 • Wim Koks, Lucy Wobma (Jimmy Dijk) (SP)
 • Jasper Boter, Wytze Spoelstra (VVD)
 • Gerben Brandsema (ChristenUnie)
 • Wesley Pechler (Partij voor de Dieren)
 • Jalt de Haan (René Bolle, Herman Pieter Ubbens) (CDA)
 • Marjet Woldhuis (100% Groningen)
 • Patricia Frijns (Stadspartij voor Stad en Ommeland)
 • Wouter Wolke (Marten Duit) (Student en Stad)
 • Sander Kaercher (Ton van Kesteren) (PVV)

Contact
Raadsadviseur Greet Mulder
050 367 77 25
Contactformulier