Raadscommissies

De gemeenteraad van Groningen heeft 5 raadscommissies. Elke raadscommissie houdt zich bezig met een bepaald beleidsterrein. De raadscommissies behandelen een onderwerp voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt. De commissies bestaan uit gemeenteraadsleden van verschillende fracties.

Wat doet een raadscommissie

De raadscommissies bespreken besluiten van het college van B&W, raadsvoorstellen en brieven van het college aan de raad. Pas als de raadscommissie een voorstel geschikt vindt voor besluitvorming, gaat het naar de gemeenteraad. De commissie kan het college van B&W ook eerst om meer informatie vragen of adviseren om opnieuw naar een voorstel te kijken, bijvoorbeeld als de commissie het voorstel niet goed vindt en duidelijk is dat het voorstel geen steun van een meerderheid van de gemeenteraad zal krijgen.

Een raadscommissie bespreekt ook discussiestukken. Dit zijn voorstellen die nog niet rijp zijn voor besluitvorming, maar waarbij het college van B&W graag wil weten hoe de raad erover denkt.

Uw mening geven

Behandelt een raadscommissie een onderwerp waarover u uw mening wilt geven? Dan kunt u gebruik maken van uw spreekrecht en inspreken in de vergadering.

Raadscommissie Beheer en Verkeer

Verkeer en vervoer, Milieu, Openbare werken, Markt- en havenwezen, Dierenwelzijn, Coördinatie binnenstadsontwikkeling

Voorzitter: Diederik van der Meide (PvdA)
Plaatsvervangend voorzitter: René Bolle (CDA)

Leden

 • Jetze Luhoff, Wieke Paulusma, Carlo Schimmel (D66)
 • Jimmy Dijk, Bob de Greef, Wim Koks (SP)
 • Sebastiaan Ruddijs, Jan Pieter Loopstra (PvdA)
 • Martijn van der Glas, Petra Brouwer, Benni Leemhuis (GroenLinks)
 • Max Blom (VVD) (vervanger Wytze Spoelstra)
 • Amrut Sijbolts (Stad en Ommeland)
 • Herman Ubbens, Rob Lamers (CDA)
 • Inge Jongman - Mollema (ChristenUnie)
 • Robbert Lammers (Student en Stad)
 • Gerjan Kelder (Partij voor de Dieren) (vervanger Laura Venema - Brokken)
 • Marjet Woldhuis (100% Groningen)

Contact
Raadsadviseur Wolbert Meijer
050 367 77 26
contactformulier

Raadscommissie Ruimte en Wonen

Ruimtelijke Ordening en stadsvernieuwing, Volkshuisvesting, Wijkvernieuwing, Grondzaken, Monumenten, Coördinatie grotestedenbeleid

Voorzitter: Koosje van Doesen – Dijkstra (D66)
Plaatsvervangend voorzitter: Amrut Sijbolts (Stad en Ommeland)

Leden

 • Berndt Benjamins, Fleur Woudstra, Carlo Schimmel (D66)
 • Jimmy Dijk, Mechteld van Duin (SP)
 • Maarten van der Laan, Sebastiaan Ruddijs, Simone Brouwer (PvdA)
 • Martijn van der Glas, Petra Brouwer (Benni Leemhuis: Stationsgebied) (GroenLinks)
 • Max Blom (VVD) (vervanger: Wytze Spoelstra)
 • Amrut Sijbolts (Stad en Ommeland) (vervanger: Rienk IJtsma)
 • Herman Ubbens, Rob Lamers (CDA)
 • Inge Jongman - Mollema (ChristenUnie)
 • Arjen Banach (Student en Stad)
 • Gerjan Kelder (Partij voor de Dieren)
 • Marjet Woldhuis (100% Groningen)

Contact
Raadsadviseur Annemarieke Weiland
050 367 76 78
Contactformulier

Raadscommissie Werk en Inkomen

 • Economische zaken
 • Sociale zaken en arbeidsmarktbeleid
 • Sociale werkvoorziening
 • Minderheden

Voorzitter: W.H. Koks (SP)
Plaatsvervangend voorzitter: Inge Jongman - Mollema (ChristenUnie)

Leden

 • Koosje van Doesen - Dijkstra, Berndt Benjamins, Emile Zirkzee (D66)
 • Rosita van Gijlswijk, Mechteld van Duin (SP)
 • Jan Pieter Loopstra, Carine Bloemhoff (PvdA) (vervanger: Krista Boogaard)
 • Glimina Chakor,  Femke Folkerts (Groenlinks)
 • Jasper Honkoop (VVD) (vervanger: Elisabeth Akkerman)
 • Anna Riemersma (Stad en Ommeland)
 • René Bolle (CDA)
 • Edward Koopmans (ChristenUnie)
 • Arjen Banach (Student en Stad)
 • Gerjan Kelder (Partij voor de Dieren) (vervanger: Terence van Zoelen)
 • Marjet Woldhuis (100% Groningen)

Contact
Raadsadviseur Annemarieke Weiland
050 367 76 78
Contactformulier

Raadscommissie Financiën en Veiligheid

 • Financiën
 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en integraal veiligheidsbeleid
 • Internationale betrekkingen
 • Externe betrekkingen
 • Regionale samenwerking
 • Documentaire informatievoorziening en gemeentearchief

Voorzitter: Berndt Benjamins (D66)
Plaatsvervangend voorzitter: Jimmy Dijk (SP)

Leden

 • Jetze Luhoff, Carlo Schimmel, Arend Jan Wonink (D66)
 • Rosita van Gijlswijk, Bob de Greef (SP)
 • Diederik van der Meide, Simone Brouwer, Carine Bloemhoff (PvdA)
 • Benni Leemhuis, Martijn van der Glas (GroenLinks)
 • Elisabeth Akkerman (VVD) (vervanger: Jasper Boter)
 • Amrut Sijbolts (Stad en Ommeland)
 • René Bolle (CDA)
 • Edward Koopmans, Inge Jongman - Mollema (ChristenUnie)
 • Arjen Banach (Student en Stad) (vervanger Jikke van Deelen)
 • Gerjan Kelder (Partij voor de Dieren) (vervanger: Terence van Zoelen)
 • Marjet Woldhuis (100% Groningen)

Contact
Raadsadviseur Wolbert Meijer
050 367 77 26
Contactformulier

Raadscommissie Onderwijs en Welzijn

 • Onderwijs
 • Jeugdbeleid
 • Sport en recreatie
 • Cultuur
 • Kinderopvang
 • Emancipatie
 • Zorg
 • Welzijn
 • Ouderen
 • Integratie

Voorzitter: M.D. Blom (VVD)

Leden

 • Koosje van Doesen - Dijkstra, Wieke Paulusma, Arend Jan Wonink (D66)
 • Wim Koks, Jimmy Dijk, Daan Brandenbarg (SP)
 • Maarten van der Laan, Simone Brouwer, Diederik van der Meide (PvdA) (Vervanger: Krista Boogaard)
 • Glimina Chakor, Petra Brouwer, Femke Folkerts (Groenlinks)
 • Jasper Honkoop (VVD) (vervanger: Jasper Boter)
 • Anna Riemersma, Amrut Sijbolts (Stad en Ommeland)
 • René Bolle, Herman Pieter Ubbens (CDA)
 • Inge Jongman - Mollema, Edward Koopmans (ChristenUnie) (vervanger: Gerben Brandsema)
 • Robbert Lammers (Student en Stad)
 • Gerjan Kelder (Partij voor de Dieren) (vervanger: Laura Venema - Brokken)
 • Marjet Woldhuis (100% Groningen)

Contact
Raadsadviseur Greet Mulder
050 367 77 25
Contactformulier