U bent hier

Provinciale staten- en waterschapsverkiezing 2019

Op woensdag 20 maart 2019 mag u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten én de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. De stempassen ontvangt u begin maart.

De gemeente Groningen ligt binnen het grondgebied van 2 waterschappen. Het is afhankelijk van uw adres of u mag stemmen voor het waterschap Hunze en Aa's of Noorderzijlvest. Het betreffende waterschap staat ook vermeld op uw stempas.

Op deze webpagina

Stempas

Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing krijgt u de stempassen toegestuurd, als u:

 • In de basisregistratie personen op 4 februari 2019 staat ingeschreven op een adres in de gemeente Groningen;
 • 18 jaar of ouder bent op 20 maart 2019;
 • niet van het kiesrecht bent uitgesloten; én
 • de Nederlandse nationaliteit hebt.

Voor de waterschappen mag u ook stemmen als u de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of als u een geldig Nederlands verblijfsdocument hebt.

Legitimatieplicht

Bij de stemming geldt een legitimatieplicht. U hebt een paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn op de dag van de verkiezing (minimaal geldig tot 21 maart 2014).

Voor het waterschap mag u ook stemmen als u zich kunt identificeren met uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs dat is afgegeven door een land van de Europese Unie of Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland. Hebt u de nationaliteit van een ander land? Dan moet u uw Nederlandse verblijfsdocument laten zien.

Identiteitsbewijs verloren of gestolen?

Dan mag het stembureau uw identiteit vaststellen aan de hand van een kopie van het proces-verbaal van vermissing, in combinatie met een document waarop uw naam en foto staan (bijvoorbeeld een OV-abonnement of een bibliotheekpas).

Geen identiteitsbewijs?

Dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen om bij volmacht te stemmen. Ga naar Machtigen van andere kiezer.

Op wie kunt u stemmen

Op dit moment is nog niet bekend op wie u kunt stemmen. Op 4 februari 2019 leveren de deelnemende partijen hun kandidatenlijsten in bij het centraal stembureau. Zodra de kandidatenlijsten definitief zijn vastgesteld worden ze op deze website geplaatst.

Zie ook de websites van hunzeenaas.nl en noorderzijlvest.nl

Waar kunt u stemmen

De gemeente maakt de adressen van alle stemlokalen tijdig bekend op deze website en op de kandidatenlijsten die op elk adres worden bezorgd.

 • In elk stemlokaal in de gemeente Groningen. Het stemlokaal in de buurt van uw woonadres staat op uw stempas.
 • U kunt uw stem voor de Provinciale Staten en het waterschap in hetzelfde stemlokaal uitbrengen.

Verhinderd om zelf te stemmen? Machtig een andere kiezer. In een andere gemeente in de provincie Groningen stemmen? Vraag een kiezerspas aan.

Machtigen van een andere kiezer

Kunt u op woensdag 20 maart 2019 niet zelf uw stem uitbrengen? Machtig dan een andere kiezer.

Een kiezer uit de gemeente Groningen machtigen

Voor de waterschappen geldt dat de postcode binnen hetzelfde grondgebied van hetzelfde waterschap moet liggen.

Volmacht op stempas

 • Vul het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in.
 • Geef een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.
 • Uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs moet minimaal geldig zijn tot 21 maart 2014.

Schriftelijke volmacht aanvragen

Gebruik onderstaande aanvraagformulier dat door uzelf én de gemachtigde moet worden ondertekend. Dit schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 in bezit zijn van de gemeente! Post- en e-mailadres staan vermeld in het formulier.

Een kiezer uit een andere gemeente machtigen

 • Voor de Provinciale Staten geldt dat de gemeente binnen de provincie Groningen moet liggen.
 • Voor de waterschappen geldt dat de postcode binnen hetzelfde grondgebied van hetzelfde waterschap moet liggen.

Gebruik onderstaande aanvraagformulier dat door uzelf én de gemachtigde moet worden ondertekend. Dit schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 in bezit zijn van de gemeente.

Stemmen in een andere gemeente

 • Voor de Provinciale Staten geldt dat de gemeente binnen de provincie Groningen moet liggen.
 • Voor de waterschappen geldt dat de postcode binnen hetzelfde grondgebied van hetzelfde waterschap moet liggen.

Kiezerspas aanvragen aan loket

U kunt persoonlijk de aanvraag doen aan één van de loketten Burgerzaken tot dinsdag 19 maart 2019 tot 12:00 uur.

Kiezerspas schriftelijk aanvragen

Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 in bezit zijn van de gemeente. Post- en e-mailadres staan onderaan in het formulier.

De formulieren zijn binnenkort te downloaden.

 • Provinciale Staten kiezerspas
 • Waterschap Hunze en Aa's kiezerspas
 • Waterschap Noorderzijlvest kiezerspas

Welke gemeente valt onder welk waterschap?

Op de website van de betreffende gemeenten vindt u meer informatie over de stemlokalen in die gemeente.

Postcode

U kunt ook op postcode of adres zoeken onder welk waterschap u valt.

Hunze & Aa's en Noorderzijlvest

Appingedam, Assen, Delfzijl, Groningen, Midden-Drenthe, Tynaarlo.

Hunze en Aa's

Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerwolde.

Noorderzijlvest

Dongeradeel, Het Hogeland, Kollumerland en Nieuwkruisland, Loppersum, Noordenveld, Westerkwartier.