U bent hier

Projectgroep chronisch zieken

Er zijn 5 bijeenkomsten geweest van de projectgroep Chronisch Zieken samen met sociaal raadslieden van WIJ en medewerkers van de gemeente Groningen die zich bezighouden met de uitvoering van de regeling.

Het doel van deze sessies was het meedenken en adviseren over een collegevoorstel over aanpassing van de meerkostenregeling en het aanvraagformulier.

Advies van de projectgroep Chronisch Zieken

  1. Handhaaf de criteria om in aanmerking te komen voor de meerkostenregeling 2018, zoals die zijn  vastgesteld in de ‘Nadere regels Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten 2015’ artikel 28 d
  2. Mensen zijn niet tijdig geïnformeerd dat zij bonnen van zorgkosten uit 2017 hadden moeten bewaren. Stel de invoering van het criterium ‘verbruik eigen risico zorgverzekering’ (om in aanmerking te komen voor de meerkostenregeling) uit. Daarmee wordt tevens een grote administratieve last voor degenen die in aanmerking willen komen en voor de gemeente voorkomen. Houd er rekening mee dat dezelfde situatie zich kan voordoen in 2019. Dat betekent dat men de bonnen voor 2018 nu al moet bewaren.
  3. Zend in 2018 aan de gebruikers van de meerkostenregeling 2017 een verkort formulier toe  met de vraag of in hun situatie zich wijzigingen hebben voorgedaan. Waarbij op dit formulier wordt aangegeven wat de bovengrens is van het jaarinkomen van de belastingdienst.
  4. Ontwikkel tijdig maatregelen om de administratieve last voor de inwoners en gemeente te verlichten.
  5. Voeg een  definitie over wat de gemeente verstaat onder chronische ziekten toe aan de verklaring voor artsen een voeg dit toe aan de bestaande regeling van 2017.

Het college heeft besloten de invoering niet uit te stellen. Er is een nieuw criterium toegevoegd; het gebruik van het eigen risico. Zij heeft toegezegd welwillend en vanuit vertrouwen om te gaan  met de verantwoording van de bonnen.

Gemaakte afspraken

Stadadviseert blijft volgen hoe het gaat met de gemaakte afspraken :

  • Het gebruik nummer 5000
  • Zijn WIJ medewerkers en KCC voldoende geïnformeerd om goede service te verlenen?
  • Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van “overige” bij de kosten die worden gemaakt die voor vergoeding in aanmerking komen.