Aanpak Stadhuis actueel

Het laatste nieuws over de aanpak van het Stadhuis.

Nieuws

Hoogste punt bereikt

18 maart 2021

De aanpak van het Stadhuis vordert gestaag. Op donderdag 18 maart is het hoogste punt van het werk bereikt.

Een grote stalen kolom van 2000 kg is vanaf de buitenkant aan de noordzijde van het Stadhuis over het dak heen naar binnen gehesen.
Dat gebeurde door middel van een mobiele torenkraan. De kolom is onderdeel van een staalconstructie van in totaal 60 ton die noodzakelijk is om de bouw van de nieuwe raadzaal op de derde verdieping te realiseren.

Als zodanig is al dat staal – ook symbolisch – te beschouwen als een stevig fundament onder het democratisch proces dat vanaf begin volgend jaar op die nieuwe verheven plek plaatsvindt.
Een spannende klus: een compleet nieuwe constructie inpassen in een monument van meer dan 200 jaar oud is niet niks. Millimeterwerk bovendien, want er moet geen schade aan het gebouw worden toegebracht. Dankzij minutieuze voorbereiding, met computermodellen op basis van scans van het oude gebouw, viel alles op zijn plaats.

Ondertussen is de aanpak van het gehele Stadhuis zover gevorderd dat de restauratie van de voorgevel bijna klaar is. Binnenin het gebouw ligt de aanleg van de vele technische installaties eveneens op schema.

Gestage voortgang werkzaamheden

27 januari 2021

Achter het monumentale doek is de afgelopen tijd heel wat gebeurd: zo is aan de buitenkant de gevel aangepakt. Dat gebeurde door het voegwerk in de bakstenen muren te herstellen en het natuursteen ertussen in via een lasertechniek schoon te maken. Aan de binnenkant zijn ondertussen de meeste oude technische installaties weggehaald en zijn veel ruimtes al gestript. De aannemer is nu begonnen met het demonteren van de systeemplafonds. Binnenkort begint ook een andere grote operatie: de bouw van een stalen constructie in de nieuwe raadzaal.

“Zowel de nieuwbouw als het renovatiedeel zijn ware kunststukjes”, zegt Elzo Dijkhuis, projectleider van de verbouwing. “Ieder op zijn eigen vakgebied. Zo is het weglaseren van de zwarte aanslag op de natuurstenen geveldelen een heel innovatief proces. Hiervoor is kennis en ervaring vanuit Italië ingevlogen. Eerder hadden deze vaklieden al oude Romeinse gebouwen zo gerestaureerd. Dit had een paar jaar geleden nog niet gekund.”

Verwarmen

Ook de energiehuishouding is een kunststukje. In het Waagplein is een diepe warme en koude bron gemaakt die in principe het hele stadhuis moet kunnen verwarmen. Pas bij ingebruikname kan worden gechecked of deze WKO-oplossing daadwerkelijk ook goed werkt. Zo niet, kunnen andere maatregelen worden ingezet. Als die niet werken kan er nog een aparte koude bron worden gemaakt even verderop onder de Vismarkt.

Raadzaal

De komende weken begint een specialistische en spannende klus: de opbouw van een stalen constructie in de nieuwe raadzaal. Dat gebeurt van bovenaf, dus met behulp van grote kranen. Ook gaat de aannemer de buitengevel schilderen. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke kleuren.

Inrichting stadhuis

Collega’s in onze eigen gemeentelijke organisatie zijn gestart met diverse inrichtings- en facilitaire werkzaamheden. Denk hierbij aan alle ICT, de audiovisuele middelen, het losse meubilair maar bijvoorbeeld ook aan een plan waar straks welke kunst komt te hangen.

Plafondkunst

“We restaureren het Stadhuis zoveel mogelijk in de oorspronkelijke neoklassieke stijl. Daarbij kijken we ook welke rol kunst hierin kan spelen”, zegt Elzo. ”Dat doen we onder andere samen met deskundigen van het Groninger Museum.” Zo passen de in de jaren ’90 in een moderne stijl geschilderde plafonds van Rudi van de Wint op de eerste verdieping niet in deze nu doorgevoerde oorspronkelijke stijl. Vanwege de ontegenzeggelijke cultuurhistorische waarde van deze schilderingen is besloten het ‘in situ’ te laten, het wordt bedekt maar kan in de toekomst desgewenst weer zichtbaar worden gemaakt.

Op schema

Door het ingewikkelde schoonmaakproces van de buitengevel hebben de werkzaamheden een beetje vertraging opgelopen. De oplevering komt echter niet in gevaar: men gaat ervan uit dat in januari 2022 de klus klaar is. Ook financieel ligt de verbouwing op schema. De komende maanden wordt ook verder nagegaan in hoeverre de coronacrisis invloed heeft op de inrichting en het functioneren van de nieuwe raadzaal. Dan zal ook blijken of de eerste raadsvergaderingen zoals gepland nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in het aangepakte Stadhuis kunnen plaatsvinden. Lees meer over de actuele werkzaamheden in de brief aan de raad (pdf 269 kB)

Aanpak Stadhuis ligt op schema

4 september 2020

Het Stadhuis van Groningen staat in de steigers. Het rijksmonument uit 1810 krijgt momenteel een grote onderhoudsbeurt. Die zorgt samen met verduurzaming, restauratie en een interne verbouw er voor dat het Stadhuis straks weer optimaal functioneert en toekomstbestendig is. Vanaf begin augustus is aannemer Rottinghuis druk aan het werk op tal van plekken in en om het Stadhuis.

Op zolder zijn bouwvakkers bezig met demontagewerkzaamheden om ruimte te maken voor een nieuwe staalconstructie. Die is nodig voor de nieuwe vloer en het dak van de daar te situeren raadzaal. Inmiddels zijn de wanden, plafonds en huidige installaties verwijderd. Men inspecteert tegelijkertijd de houten balken van de zoldervloer op eventuele houtrot en waar nodig zullen de balken versterkt worden. Ook het glazen plafond van de huidige raadzaal – in feite ook de vloer van de centrale binnenruimte op de eerste verdieping - is inmiddels weggehaald. Zo wordt daar ruimte gemaakt voor de nieuwe Burgerzaal die zich straks over drie verdiepingen uitstrekt in het midden van het gebouw. Ook in veel andere ruimtes zoals werkkamers en de oude raadzaal is men inmiddels druk aan het werk.

Aan de buitenkant van het Stadhuis zijn aan de Grote Markt-zijde steigers geplaatst. Daaraan is een groot doek bevestigd met daarop een impressie van het Stadhuis zoals dat straks, danig opgefrist, na de schoonmaakbeurt er weer komt uit te zien. Eerst wordt nu de gevel gereinigd. Daarna gaat de schilder aan het werk met het vervangen van het huidige glas in de ramen en het opnieuw schilderen van de houten kozijnen. Zo gauw de voorzijde later dit najaar klaar is, verhuist de steiger naar de zuidzijde waar dan dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd.

Aan de schutting rondom het Stadhuis hangen veel panelen. Ze geven voorbijgangers informatie over de geschiedenis van het gebouw en de werkzaamheden van nu. Ook de aanstaande herinrichting van het plein voor de deur, de Grote Markt, krijgt de nodige aandacht.
Bekijk ook de foto’s van de huidige stand van zaken.

Planning

Data onder voorbehoud:

  • februari 2020 – B&W verhuisd naar gebouw Radesingel 6
  • zomer 2020 – werkzaamheden aannemer gestart
  • begin 2021 – plaatsing staalconstructies en technische installaties, schilderwerk, interne verbouw 
  • najaar 2021 – afwerking werkzaamheden en verdere inrichting
  • februari 2022 - aanpak Stadhuis afgerond - stadhuis wordt weer terug in gebruik genomen