U bent hier

Programma Week van de Democratie

Wat is er te doen in de Week van de Democratie.

Overzicht activiteiten per dag

Bekijk het programma eventueel ook in PDF-formaat (3MB)

Doorlopend

  • Bibliotheek: Focus op democratie! Bibliotheken Groningen, Haren en Ten Boer. Tijdens de week van de democratie liggen boeken over democratie op een speciale tafel in de bibliotheken in Groningen, Haren en Ten Boer. Welk boek ga jij lezen?

Maandag 12 november

Dinsdag 13 november

Woensdag 14 november

Donderdag 15 november

Vrijdag 16 november

Zaterdag 17 november

Zondag 18 november

Maandag 19 november

Dinsdag 20 november

Woensdag 21 november

 

 

ZZP verkiezingsdebat

Maandag 12 november 19:00 - 22:00 uur
Locatie: The Rock, Atoomweg 6B

In Groningen wonen en werken circa 12.500 zzp’ers. Deze zzp’ers vinden het belangrijk om invloed te hebben op het ZZP-beleid van de gemeente Groningen. Daarom organiseren ZZP Nederland en Ikonderneemhet.nl een debatavond rondom een aantal belangrijke thema’s voor zelfstandig ondernemers. Aanmelden: www.zzp-nederland.nl/agenda/zzp-verkiezingsdebat-gemeenteraad-groningen

 

 

Debate Local elections

Maandag 12 november 20.00 uur
Location: Oude raadzaal stadhuis Groningen
With politicians from Groningen. Topics: students, sustainability & more.
Organisation: SIB en GPJK

 

 

 

Ken je stadhuis – Alfa-college

Maandag 12 en dinsdag 13 november, 12:30 - 14:00 uur
Locatie: Nieuwe raadszaal, Stadhuis Groningen, Grote Markt 1
Alleen toegankelijk voor studenten Alfa-college

Studenten van het Alfa-college komen een bezoek brengen aan het stadhuis. 

 

 

Bijeenkomst voor Taalhuisdeelnemer

Dinsdag 13 november 09:30 - 11:30 uur
Locatie: Nieuwe raadzaal stadhuis Groningen
Bijeenkomst over de gemeenteraadsverkiezing en lokale politiek voor Taalhuizen-deelnemers (mensen die moeite hebben met lezen en schrijven).

 

 

 

Verkiezingsdebat Professorenbuurt-Oost en Oosterparkwijk!

Dinsdag 13 november 19:30 uur
Locatie: Informatiecentrum Oosterhamrikzone, Oosterhamrikkade 119
Gratis toegang

Overzichtsfoto OosterhamrikzoneVlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, organiseren de Bewonersorganisatie Oosterparkwijk, het Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost en de Woonschepen Oosterhamrikkanaal samen een verkiezingsdebat. De bedoeling van het debat is de raadsfracties meer bewust te maken van de belangrijke thema’s die spelen in onze woonomgeving. Daarnaast is het van belang dat de betrokken bewoners de visie van de fracties kennen over deze thema’s. Zo zal het straks makkelijker zijn een afgewogen stem uit te brengen. De fracties krijgen de gelegenheid om kleur te bekennen.

In de afgelopen periode hebben bewoners en bewonersorganisaties te maken gehad met de plannen voor een ontsluitingsweg van de ring naar het UMCG door het Oosterhamriktracé en een busverbinding door de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan. De gevolgen van deze plannen voor de leefbaarheid van de woonomgeving zijn enorm. Er is veel gesproken met raadsleden, er is informatie van onafhankelijke partijen ingewonnen en er zijn rondleidingen door de woonomgeving geweest.

Dat democratie meer behelst dan 1 keer in de vier jaar naar de stembus gaan, was de afgelopen jaren wel te merken. Mede dankzij de inzet van veel betrokken buurtbewoners is de komst van de ontsluitingsweg nog geen voldongen feit. De Raad heeft onlangs besloten dat er ook onderzoek gedaan zal worden naar andere opties voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad. Het is aan het nieuwe college om over dit thema een beslissing te nemen.

Juist nu, met de vorming van een nieuw College in het verschiet, is het voor bewoners van belang te weten wat de fracties in de toekomst willen en hoe zij daarbij de belangen van bewoners betrekken. Misschien zijn er op basis van een aantal thema’s al coalities te vormen!

Het spreekt voor zich dat de plannen voor het Oosterhamriktracé aan de orde komen. Daarnaast staan verschillende andere thema’s centraal. Zo is er aandacht voor de klimaatdoelen voor oude stadswijken, de rol van de gemeente bij buurthuizen en sociaal financieel armoedebeleid, en de inrichting van de openbare ruimte. Er zal gedebatteerd worden aan de hand van stellingen.

Meer informatie: www.professorenbuurtoost.nl/verkiezingsdebat-op-13-november

 

 

 

Verkiezingen, hoe gaat dat? Alfa College

Jong VekiezingsdebatWoensdag 14 november 12:00 - 13:00 uur
Locatie: Alfa College Kluiverboom

Tijdens de pauze krijgen de leerlingen informatie over democratie en de gemeenteraadsverkiezing.

 

 

 

The impact of inequality (English)

Woensdag 14 november: 20:00 - 21:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Broerstraat 5
Kaarten: sggroningen.nl/nl/evenement/impact-inequality

Inequality is a key political issue of our time. This event provides an overview of the increasingly compelling evidence of the impact of income and wealth inequality upon human well-being. It brings together world leading researchers in economic and social geography, social epidemiology and social justice.

 

 

 

Verkiezingscafé in Lewenborg

Woensdag 14 november 20:00 - 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
Locatie: wijkcentrum Het Dok, Kajuit 4 in Lewenborg

Politici uit de stad Groningen zullen tijdens het Verkiezingscafé vragen beantwoorden van wijkbewoners van Lewenborg en omstreken. Deze vragen kunnen vooraf via verkiezinglewenborg@gmail.com worden doorgegeven of ter plekke gesteld worden. Golvend Lewenborg organiseert het Verkiezingscafé.

Discussieleider deze avond is Betsy van Oortmarssen. Remko Wind zorgt voor muziek.

 

 

 

Theatervoorstelling van Matzer: Niemand wacht op je

Woensdag 14 november 20:30 uur
Locatie: Oude raadszaal, Stadhuis, Grote Markt, Groningen 
Niemand-wacht-op-je-1

Donderdag 15 november 20:30 uur
Locatie: Oude raadszaal, Stadhuis, Grote Markt, Groningen
Niemand-wacht-op-je-2

Theatervoorstelling MatzerTheater in het politieke hart: het stadhuis op de Grote Markt. Actrice José Kuijpers kruipt in de huid van drie vrouwen. Vrouwen die niet langer wachten, maar doen. Op zoek naar nieuwe politieke inspiratie. Hoe zet je jouw mening om in daden? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid eigenlijk; bij ‘de burger’ of bij de politiek?

Met een nagesprek waarin theaterbezoekers en politici elkaar ontmoeten en spreken. Met vragen als: Waar ligt ieders verantwoordelijkheid voor het bijdragen aan een betere samenleving? Is er voldoende speelruimte voor burgers om invloed uit te oefenen op de politiek?

Bestel je kaarten

 

 

 

Maak je eigen stad, speel Democracity

Locatie: Stadhuis Groningen
Data: wo. 14 november, 10:00 - 12:00 uur | vr. 16 november, 10:00 -12:00 uur en 13:00 - 15:00 uur | ma.19 november, 13:00 - 15:00 uur | di. 20 november, 10:00 - 12:00 uur

Locatie: Gemeentehuis Haren
Data: di. 13 november, 09:30 - 11.30 en 12:00 - 14:00 uur  | wo. 14 november, 10:00 - 12:00 uur | do. 15 november, 10:00 - 12:00 uur en 13:00 - 15:00 uur | vr. 16 november, 10:00 - 12:00 uur | ma. 19 november, 09:30 - 11:30 en 12:00 - 14:00 uur*

Locatie: Gemeentehuis Ten Boer
Data: wo. 14 november, 10:00 - 12:00 uur  | vr. 16 november, 10:00 - 12:00 uur* | ma. 19 november 13:00 - 15:00 uur

* Nog geen aanmelding van een school: heb je interesse met je klas? Laat het dan weten via Contact.

Democracity

DemocracityVoor de groep 7 en 8 van de basisscholen in Groningen, Haren en Ten Boer: het educatieve doe-programma Democracity van ProDemos, het Huis van Democratie en Rechtsstaat uit Den Haag. De leerlingen bezoeken het gemeentehuis van Groningen, Haren of Ten Boer en bouwen samen een stad. Daarvoor richten ze verschillende politieke partijen op.

De kinderen ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt de interesse gewekt voor democratische besluitvorming. Tijdens het spelen krijgen ze hulp van raadsleden die hen de kneepjes van het vak leren.

 

 

 

Debat studenten Noorderpoort

Donderdag 15 november: 12:30 - 16:00 uur
Locatie: Nieuwe Raadszaal Stadshuis Groningen, Grote Markt 1

Debat studenten NoorderpoortHoe kan de gemeente langdurig werklozen aan het werk helpen? En hoe kan de gemeente mensen in armoede helpen? Studenten van het Noorderpoort uit Stad en Ommeland bedenken oplossingen en debatteren hierover in twee debatten.

 

 

 

Vijftig is het nieuwe veertig!

Donderdag 15 november 20:00 - 22:00 uur
Locatie: Sociëteit De Harmonie, Kreupelstraat 10 te Groningen, schuin tegenover Martinitoren
Gratis toegang

Debat over beleid voor actieve ouderen in de gemeente Groningen

Wat hebben de politieke partijen op de agenda voor al die actieve vijftigplussers tot 2022 en daarna? Je bent zo jong als je je voelt. Vijftigplus betekent zeker niet dat je gelijk ‘zorgvrager’ bent. Kom meepraten over wat de politiek volgens jou kan doen om na je vijftigste veertig te blijven.

Hoe komt de groeiende groep actieve 50-plussers in het beleid van de gemeente aan bod? Waar zou de politiek in Groningen zich hard voor moeten maken wanneer het gaat om gezond en fijn ouder worden? Wat zijn de problemen, wat zijn de oplossingen?

Programma

  • Inleidingen van de kandidaat-gemeenteraadsleden over hun partijprogramma en de speerpunten over ouderen
  • Pauze
  • Debat en discussie onder leiding van een gespreksleider

Sociëteit ‘De Harmonie’ richt zich op actieve 50-plussers. Het ledenbestand is zeer divers. Leden komen uit stad en ommeland. De activiteiten variëren van filosofie- en leesgroepen tot natuurexcursies, bridge, biljart, zangkoor, exposities, proeverijen en concerten. Zie ook societeitdeharmonie.nl

 

 

 

Verkiezingsdebat Gemeenteraadsverkiezingen Haren

Donderdag 15 november 19:45 - 22:30 uur. Zaal open 19:00 uur
Locatie: Raadszaal Gemeentehuis Haren
Gratis toegang
www.raadsnetharen.nl

Logo's van politieke partijenNaar goede traditie voor elke verkiezing organiseert Politiek Overleg Haren een Verkiezingsdebat. In het gemeentehuis van Haren kun je horen waar elke partij voor staat. Nieuwe partijen die deelnemen aan de verkiezingen zijn 100% Groningen, de Sportpartij en de PVV.

Op deze avond vertellen de vertegenwoordigers wat de partijvisie is en welke concrete beleidskeuzes daar bij horen. Zoals het hoort bij een goed debat, kunnen de andere partijen en het publiek daar op reageren. Kritische vragen paraat? Debatleider is Wouter Heijne. Uw gastheer is Pieter van Veen, burgemeester van Haren.

 

 

 

Nonfiction Photo Academy Lezing

Donderdag 15 november 19:30 - 22:00 uur
Tickets: nonfictionphoto.nl
Taal: Engels

In de Synagoge Groningen zal op donderdag 15 november ‘s avonds een lezing plaatsvinden met topfotograaf Kadir van Lohuizen. Kadir won in de World Press Photo Contest met de fotoserie ‘Wasteland’ in de nieuwe categorie milieu. Deze serie stelt één van de grootste uitdagingen van deze tijd aan de kaak: de overvloed aan afval dat de mens produceert. Dit grensoverschrijdende thema gaat ons allemaal aan en dat komt goed naar voren in de beelden die Kadir van over de hele wereld verzamelde. Deze avond biedt een uitgelezen kans om in gesprek te gaan met de fotograaf en publiek over deze confronterende foto’s en de World Press Photo 18 tentoonstelling als geheel. Kadir heeft in zijn lange carrière de hele wereld over gereisd en uiteenlopende kwesties op fenomenale wijze in beeld gebracht. Van apartheid in Zuid-Afrika tot de gevolgen van het uiteenvallen in de Sovjet Unie in het voormalig Oostblok en de diamantindustrie in Sierra Leone. Zijn werk wordt dan ook overal ter wereld geëxposeerd en heeft vele prijzen gewonnen, zoals de prestigieuze Dick Scherpenzeel Prijs en een World Press Photo Award. In 2000 en 2002 was Kadir jurylid van de World Press Photo Contest. Hij zal na de lezing zijn licht laten schijnen over een selectie van de tentoonstelling van dit jaar.

 

 

 

Lijsttrekkersdebat Albertus Magnus en Contractus

Donderdag 15 november 20:00 - 22:00 uur
Locatie: Sociëteit Albertus Magnus, Brugstraat 8

De studentenverenigingen Albertus, Bernlef, Cleopatra, Dizkartes, Navigators, Unitas en Vindicat organiseren een lijsttrekkersdebat op de eigen sociëteit van Albertus. Met dit debat worden studenten gestimuleerd ook naar de stembus te gaan.

 

 

 

Het grote studenten verkiezingsdebat

Donderdag 15 november, 20:30 - 22:00 uur
Locatie: USVA, Munnekeholm 10
Gratis kaarten: sggroningen.nl/nl/evenement/het-grote-studenten-verkiezingsdebat

Studenten zijn niet alleen stemvee, ze bemoeien zich daadwerkelijk met de gemeentelijke politiek. Op vrijwel alle kieslijsten staan studenten op een prominente plek. Waar staan deze studentpolitici voor? Hoe denken ze van Groningen een mooiere stad te maken? Zes studentkandidaten gaan met elkaar en met het publiek in debat over huisvesting, bereikbaarheid, overlast en werk.

 

 

 

Kom in de STEMMING!

Vrijdag 16 november 09:30 - 10:30 uur
Locatie: Groninger Forum Bibliotheek Selwerd (inloop vanaf 09:00 uur)
groningerforum.nl/nl/week-van-de-democratie

Stemmen is belangrijk, maar lastig als je niet zo goed kunt lezen. Dan is het bijvoorbeeld moeilijk om op te zoeken welke plannen de politieke partijen hebben voor de stad. Voor vrouwen in de noordelijke stadswijken is er daarom een bijeenkomst over de Gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Groningen van woensdag 21 november a.s.

Vrouwen van Samen Verder, Vrouwencentrum Jasmijn, de WIJ-teams, taalcafé’s, taalhuizen, makkelijk lezenclubs gaan in gesprek met vrouwelijke raadsleden zoals Rosita van Gijlswijk (SP), Koosje van Doesen (D66), Carine Bloemhof (PvdA), Inge Jongman (ChristenUnie), Glimina Chakor (GroenLinks). Ook de partijen CDA, VVD en 100% Groningen zijn vertegenwoordigd. Kom ook en bereid je op een leuke manier voor op de Gemeenteraadsverkiezingen!

 

 

 

Noordelijke Dag van de Lokale Democratie

Vrijdag 16 november 09:30 - 13:30 uur
Locatie: Provinciehuis Groningen, Statenzaal, Sint Jansstraat 4, 9712 JN, Groningen

Op de Noordelijke Dag van de Lokale Democratie organiseren de gemeente Groningen, de Provincie Groningen en CMO STAMM drie lezingen met het thema ‘Bouwen aan de democratie’.

Heb je altijd al meer willen weten over de ontstaansgeschiedenis van onze democratie en de nieuwe vormen van democratie die aansluiten bij ontwikkelingen in onze samenleving? Meld je dan aan voor dit drieluik en laat je inspireren door prof. Remieg Aerts, hoogleraar UvA en auteur van de biografie ‘Thorbecke wil het’, Joop Hofman, participatie-expert bij Rode Wouw en Marije van den Berg, adviseur bij Democratie in Uitvoering.

Het recht hebben om mee te doen, mee te denken, mee te beslissen. Dát is de essentie van democratie. Nederland is bij uitstek een democratisch land. Maar ook een democratie met de nodige uitdagingen. Mensen willen steeds meer zelf de regie nemen over hun eigen leefomgeving. En steeds meer mensen keren de politiek en het bestuur de rug toe.

Hoe werken we aan een vitale lokale democratie in het Noorden? Dat is de opgave voor de komende jaren. Met de drie lezingen willen we een impuls geven aan het gesprek hierover.

De toegang is gratis, aanmelden is wel nodig. Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 13 november 2018. Bekijk ook het programma.

 

 

 

Open Stadhuis – Praat met je kandidaat

Vrijdag 16 november 14:00 - 16:00 uur
Locatie: Stadhuis Groningen, Grote Markt (vrije inloop)

‘Levend stembiljet’ op het stadhuis. Het huis van de lokale democratie staat deze middag van de Dag van de Lokale Democratie wagenwijd open voor de inwoners van Groningen, Haren en Ten Boer. Met een verkiezingsmarkt. Met speeddaten met kandidaat-raadsleden voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Groningen. Ze leiden je rond, nu het nog kan zo vlak voor de grote stadhuisverbouwing. Maak een selfie met de burgemeester. En doe ter plekke de StemWijzer. Nu weet je echt op wie je gaat stemmen 21 november.

Welke politieke partij heeft uw voorkeur bij de gemeentelijke herindelingsverkiezing? Ontdek of test uw politieke voorkeur aan de hand van 28 stellingen op de StemWijzer.

 

 

 

Verkiezingsdebat Women’s March Groningen & Stem op een Vrouw

Waar: Statenzaal, Provinciehuis Groningen
Wanneer: vrijdag 16 november, 15:00 - 17:00 uur
Toegang: Gratis toegankelijk
Facebookevenement: https://www.facebook.com/events/166720480949535/

Women’s March Groningen en Stichting Stem op een Vrouw presenteren op vrijdagmiddag 16 november een verkiezingsdebat met vrouwelijke kandidaat-gemeenteraadsleden in Groningen. Met dit debat wordt vrouwelijke kandidaten, die verkiesbaar zijn voor de herindelingsverkiezingen op 21 november 2018, een podium geboden. In het Provinciehuis Groningen gaan zij in debat over hun plannen voor de nieuwe gemeente Groningen.

Iedere gemeente heeft baat bij een raad die haar inwoners goed representeert. In de binnenkort samengevoegde gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer is op dit moment echter slechts 35 procent van de raadsleden vrouw (Groningen 33 procent, Haren 41 procent en Ten Boer 31 procent). De kieslijsten voor de aanstaande verkiezingen tonen geen verbetering: gemiddeld 35 procent van de kandidaten van de deelnemende politieke partijen is vrouw (data: Stem op een Vrouw).
Om het aantal vrouwen in de gemeenteraad te vergroten is het van belang dat kiezers kennismaken met verschillende vrouwelijke kandidaten. Daarom geven we hun met dit debat expliciet een podium.

In drie rondes gaan de kandidaten het debat aan over de toekomst van Groningen. We zullen het bijvoorbeeld hebben over hoe de verschillende partijen kijken naar de energietransitie, veiligheid op straat en het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie. Partijen die deelname aan het debat bevestigd hebben, zijn: SP, PvdA, GroenLinks, VVD, Student & Stad, 100% Groningen, D66 en CDA.

 

 

Verkiezingsdebat Ten Boer

Vrijdag 16 november 20:00 - 22:00 uur
Tent op Hendrik Westerplein, Ten Boer
Gratis toegang

Tijdens deze avond wordt er een debat gehouden tussen politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Onder leiding van Dwarsdiep worden de kandidaten bevraagd en is er gelegenheid voor gesprek met de zaal.

 

 

 

First Dates Politics

Zaterdag 17 november tot en met dinsdag 20 november, 13:00 - 15:00 uur
Locatie: Groninger Forum locatie Oude Boteringstraat, begane grond

Weet je nog niet wat je gaat stemmen op 21 november of ben je benieuwd naar welke gezichten en standpunten er bij de 13 deelnemende partijen horen? Schuif dan dagelijks vanaf zaterdag 17 november aan bij First Dates politics in het Groninger Forum. Ontmoet de kandidaten en stel je vragen. Ook kun je hier de stemwijzer doen en houden we een peiling onder de bezoekers.

 

 

 

Somaliërs, laat je stem horen!

Zaterdag 17 november, 13:00 - 15:00 uur
Locatie: Edanz, van Oldebarneveltlaan 6

In Groningen wonen bijna 500 Somaliërs, waarvan veel stemgerechtigd zijn. De meesten maken hier geen gebruik van. Voelen zij zich niet vertegenwoordigd? Of zijn ze onbekend met politieke partijen? Stemmen is belangrijk, voor jezelf en voor de volgende generatie. Ga in gesprek met politici voor vragen en antwoorden, iedereen is welkom!

 

 

 

Issue Wrestling Jonge Harten Festival

Dinsdag 20 november, 19:30 - 20:30 uur
Locatie: Teddy’s last ride, Van Schendelstraat 1
Kaarten te koop via: www.jongeharten.nl/programma/issue-wrestling
Ben je je stem verloren? Voorafgaand aan de verkiezingsdag in Groningen gaat de ring open. Worstelaars vechten om hun gelijk te halen. Politiek op een manier dat je er iets mee kunt. Zelfs wanneer je er de ballen van begrijpt. Groningen stemt 21 november voor de Gemeenteraad.

Issue Wrestling helpt je om je stem te vinden. Een voorstelling die Groningse issues bespreekbaar maakt. Jonge politici beschouwen de wedstrijd en geven hun perspectief op de worstelingen. Wie wint? Wie verliest? Laat je horen! Issue Wrestlingis is een coproductie van Explore the North, de Popfabryk en Jonge Harten.

Meer weten? Lees het nieuwsbericht.

 

 

 

Democratie en de toekomst van regionale journalistiek

Vrijdag 16 november 20:00 - 22:30 uur
Locatie: Groninger Forum, zaal 2, Hereplein 73
Meer informatie en kaarten

Toekomst regionale journalistiekDe journalistiek is volop in beweging met waarschuwingen voor fake news, dalende krantenoplages en nieuwe online kanalen. Ook regionale en lokale journalisten krijgen met deze dynamiek te maken. Is de rol en relevantie van lokale media veranderd? Zijn er bijvoorbeeld nog voldoende journalisten om de lokale politiek kritisch te volgen? En wat zijn de opvallende trends en nieuwkomers in de steden en regio's?

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan we stil te staan bij regionale journalistiek met kenners en mensen uit de de praktijk. Onder leiding van Eelco Bosch van Rosenthal.

 

 

 

World Press Photo – Filmvertoning & rondleiding

Zaterdag 17 november
Film: 14:00 - 16:00 uur | Groninger Forum, Hereplein 73
Rondleiding 17:00 - 18:00 uur | Synagoge Groningen, Folkingestraat 60

Tickets: https://www.groningerforum.nl/agenda/films/documentaire/women-of-the-venezuelan-chaos
Taal: Introductie in het Nederlands, film met Engelse ondertiteling

Op de World Press Photo of the Year, gemaakt door Ronaldo Schemidt zien we José Victor Salazar Balza (28) die vlam vat temidden van een gewelddadige botsing met de  oproerpolitie tijdens een protest tegen President Nicolás Maduro, in Caracas. Sinds 2010 is er in Venezuela een diepe economische en politieke crisis gaande. Dit heeft onder andere geresulteerd in het feit dat 90% van de bevolking in armoede leeft, er grote tekorten zijn aan werk en basisvoorzieningen en nationale misdaadcijfers ongekend hoog zijn. Dit actuele en prangende conflict vormt ook het toneel van de documentaire Women of Venezuelan Chaos, dat de impact van de noodsituatie op gewone mensen in Venezuela op indrukwekkende wijze verbeeldt. Verschillende vrouwen van talrijke generaties en achtergronden vertolken hierin hun kijk op het conflict en de impact ervan op hun eigen leven. De documentaire is onderdeel van het NonFiction Photo Academy Extern programma. Kaarten zijn verkrijgbaar via Forum Images. Introductie in het Engels door fotograaf Sven Sleur. Filmvertoning van 14.00 - 16.00 met Engelse ondertiteling.

Rondleiding

Tickets: www.nonfictionphoto.nl Taal: Engels.
Wat is de impact van beeld op hoe wij de wereld en elkaar zien? Hoe worden verschillende culturen verbeeld door de ogen van de westerse fotograaf? In de Synagoge Groningen vindt een interessante rondleiding plaats die meer licht schijnt op de tentoonstelling in het thema ‘Visual Global Politics’. De rondleiding zal worden gegeven door dr. David Shim, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij maakt verbindingen tussen de meest uiteenlopende aspecten van visuele cultuur: van stripboek tot satellietbeeld en komt vervolgens tot verrassende conclusies over de wereld om ons heen.

 

 

 

 

World Press Photo – Rondleiding poëzie

Zondag 18 november 15:00 - 16:00 uur
Locatie: Synagoge Groningen, Folkingestraat 60
Tickets: www.nonfictionphoto.nl
Taal: Nederlands

Niemand minder dan stadsdichter Lilian Zielstra zal een rondleiding geven tijdens World Press Photo 18. Deze rondleiding staat geheel in het teken van poëzie. Als talentvolle duizendpoot won Lilian tweemaal de Groningse voorronde van de nationale schrijfwedstrijd Write Now!, was in 2013 huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen, is docent aan cultureel studentencentrum Usva en onder de naam Dichten met Oma organiseerde ze een poëzie tour langs allerlei verzorgingstehuizen in het noorden van het land. Voor deze rondleiding liet ze zich inspireren door een aantal winnende foto’s die tijdens de expositie te zien zijn. Tijdens de rondleiding zal zij haar nieuwe werk voordragen en haar eigen frisse en originele visie met het publiek delen. Na de rondleiding is er tijd voor een nagesprek met de stadsdichter.

 

 

 

Nonfiction Photo Academy - rondleiding World Press Photo 18 - Migratie

Zondag 18 november 17:00 - 18:00 uur
Synagoge Groningen
Tickets: www.nonfictionphoto.nl
Taal: Engels

Deze themarondleiding van de World Press Photo 18 tentoonstelling staat in het teken van migratie. Een onderwerp wat nu al jaren in het nieuws actueel is en blijft. Dr. Bob de Jonge, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft in zijn onderzoek veel met het thema te maken gehad. Als universitair hoofddocent Spaanse taalkunde is hij gespecialiseerd in linguïstiek en deed onderzoek naar transculturatie tussen Zuid-Amerika en Europa. Tijdens de rondleiding deelt hij zijn kennis over deze landen, de beeldverhalen van World Press Photo 18 en de effecten van immigratie als culturen elkaar ontmoeten.

 

 

 

Groot Gronings LijsttrekkersdebatGroot Gronings lijsttrekkersdebat

UITVERKOCHT!
Maandag 19 november 20:00 - 22:30 uur
Locatie: Groninger Forum, zaal 2
www.groningerforum.nl

Op initiatief van het Groninger Forum en in samenwerking met OOG TV en Dagblad van het Noorden is er op maandag 19 november het Lijsttrekkersdebat. Alle lijsttrekkers zijn uitgenodigd om de degens te kruisen en te reageren op de grote en kleine kwesties die spelen in de stad en de (nieuwe) bijbehorende dorpen.

 

 

 

World Press Photo – Nonfiction Photo Academy Event Human Flow

Maandag 19 november, 19:30 - 22:00 uur
Locatie: Synagoge Groningen, Folkingestraat 60
Tickets: www.nonfictionphoto.nl

Human Flow is een bijzondere en experimentele belevingsavond, waarbij de World Press Photo 18 tentoonstelling tot leven wordt gebracht. Fotografie wordt gecombineerd met film, verhaal en gesprek, met als uitgangspunt de documentaire Human Flow (2017) van de bekende Chinese dissident, kunstenaar en filosoof Ai Wei Wei. Voor een voorproefje klik je alvast op deze link. In de aangrijpende documentaire wordt de mens achter de nieuwsfoto onthuld. Door het verhaal van vluchtelingen wereldwijd te combineren, komt Ai Wei Wei tot een bijzonder universeel portret van de mens. Hoe voelt het om vluchteling te zijn en al het bekende achter te laten? Hoe verliezen we de menselijkheid niet uit het oog? Deze vragen komen onder andere deze avond naar boven te midden van de World Press Photo 18 expositie. Onder leiding van verschillende rondleiders en presentatoren zal het onderwerp verder belicht worden in een speciale interactieve en uitdagende setting. Met onder andere dr. Bob de Jonge, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, en met dank aan Stedenband Groningen-San Carlos.

 

 

 

Get in the ring – gemeenteraadsverkiezingen

Dinsdag 20 november 12:00 - 14:00 uur
Hanzehogeschool, Zernikeplein 7 Atrium

debat Get in the Ring - gemeenteraadsverkiezingenGet in the ring, een debat als een gevecht, in een echte boksring! Op 20 november, één dag voor de Groninger gemeenteraadsverkiezingen, laat hans lokale politici met elkaar debatteren over gemeentelijke onderwerpen waar studenten om geven: kamernood, veiligheid, uitgaansleven, enzovoort. Lijsttrekkers, wethouders, journalisten, studenten en de nachtburgemeester bekennen kleur in het Atrium van Zernikeplein 7.

Evelien Bosch (onder andere bekend van Coolpolitics en Wie is de Mol) leidt het debat waarbij deelnemers elkaar verbaal te lijf gaan. Doe je mee? Gratis opgeven kan via www.hansdoetdingen.nl/event/getinthering.

 

 

 

Hoe werkt Europa voor jouw idee?

Dinsdag 20 november 14:00 - 16:00 uur
Locatie: Groninger Forum, Oude Boteringestraat 18

Ben je maatschappelijk betrokken, heb je ideeën hoe Europa beter kan en wil je graag mensen aansporen mee te praten? Werk je al een project met een of meerdere Europese gemeentes, ngo’s of onderwijsinstellingen, of zou je dat graag willen, maar je weet niet hoe? Wellicht kunnen wij je verder helpen als je naar onze voorlichtingsbijeenkomst van het Europe for Citizens programma komt.

Tijdens de Week van de Democratie geeft het Europe for Citizens Point Nederland (ECP NL) een voorlichtingsbijeenkomst over dit programma, waarbij we uitleg geven hoe het werkt, de aanvraagprocedure en of je project in aanmerking komt. Wees er snel bij, want er is beperkt plaats.

Wil je bij deze voorlichtingsbijeenkomst aanwezig zijn? Meld je dan aan bij Sophie Logothetis. Wil je alvast meer weten over de deadlines, voorwaarden en procedures van het Europe for Citizens programma? Kijk dan op de site van DutchCulture voor meer informatie. Of neem contact op met Sophie Logothetis 

 

 

 

Tafeldemocratie – Duurzame renovatie van het Huis van Thorbecke

Datum: dinsdag 20 november 19:30 - 22:00 uur
Locatie: Oude Raadszaal Stadhuis
www.noordenduurzaam.nl/wvdd

Kinderen discussiërenNieuwe democratie gaat vaak over betere participatie in de bestaande politiek, niet over fundamentele vernieuwing daarvan. Tafeldemocratie is een denkrichting die een spa dieper gaat. Het gaat over politieke emancipatie van vele ‘tafels’ zoals vakkringen, brancheverenigingen en consumentennetwerken.

Waarom? Omdat een circulaire samenleving meer heeft aan samenwerking tussen kennisgemeenschappen en sectoren dan aan concurrentie tussen ideologieën. Nieuwe actoren op het politieke toneel dus, die niet via lobby invloed zoeken maar als parlementaire kamer samenwerken en zelf coalities sluiten voor samenlevingsbrede projecten. Zo kan ook sociale problematiek in de wijk op een andere manier aangepakt worden, of windmolens in onze achtertuin, laadpalen, woningverduurzaming, statiegeld, korte voedselketens en elk ander onderwerp van duurzame ontwikkeling.

Gaat dit werken, deze duurzame renovatie van het Huis van Thorbecke? Is het een idee voor de nieuwe gemeente Groningen? We gaan het zien in een kort college, en doen in een game waar je zelf een rol kunt kiezen. Meld je aan en dan mailen we een samenvatting. Weet je een case voor de game, laat het dan weten!

 

 

 

Bewonersconferentie Feest van de Democratie

Dinsdag 20 november 16:00 - 21:30 uur
Locatie: Hanze Plaza, Protonstraat 16 Groningen

In Groningen, Haren en Ten Boer zijn veel bewonersorganisaties en bewoners actief om hun buurt, wijk of dorp beter, fijner en leefbaarder te maken. Hoe gaat dat nu in de praktijk in de Coöperatieve Wijkraad Oosterpark? Welke tips hebben de bewoners van Wijkdeal De Wijert? Hoe loopt het in een klein dorp? Wat werkt, wat niet? Waar loop je tegen aan? Wat heb je nodig? Luisteren en leren, elkaar een stem geven, dat gaan we doen tijdens de Bewonersconferentie Feest van de Democratie op 20 november.
We vinden het fijn als je er bij bent.

Belangstelling? Deelname is gratis, inschrijven is wel nodig. Stuur een email naar Donna Sleurink, secretariaatcs@groningen.nl Organisatie: gemeente Groningen.

In diverse workshops is aandacht voor interessante voorbeelden van lokale democratie en ook wat beter kan en moet in de samenwerking tussen de gemeente en actieve bewoners. Wensen voor het nieuwe college van B&W kun je meegeven. Actieve bewoners en professionals begeleiden de workshops. Bekijk het programma en de workshops (pdf 942kB).

 

 

 

‘Besef’ het gaat over jouw stad - verkiezingsdebat

Dinsdag 20 november 21:00 - 00:00 uur
Locatie: The Student Hotel, Boterdiep 9
Gratis aanmelden: www.eventbrite.nl/

Het programma voor deze avond bestaat uit een debat (aansprekende thema's) die worden afgewisseld met video's, muziek en stellingen waarop het publiek kan reageren. De avond wordt gepresenteerd door Nathan de Vries.De avond wordt live geregistreerd en uitgezonden via verschillende social mediakanalen. Er is in de zaal ruimte voor 175 personen publiek. Spot: Groningen is de organisator van dit evenement. Deze pagina heeft een bereik van 23.000 personen. Het evenement wordt in samenwerking met Alfa College, Noorderpoort, Hanzehogeschool, RUG en de Gemeente Groningen georganiseerd. Gezamenlijk hebben deze pagina’s een bereik van circa 177.000 personen. De bedoeling is dat de campagnevideo en de livestream via deze pagina’s gedeeld worden. Daarnaast zal een persbericht geschreven en verspreid worden.

Doel van deze avond is:
Groningen is de jongste stad van Nederland. In totaal studeren er meer dan 60.000 studenten in Groningen. Tijdens de verkiezingen laat een groot deel van deze jonge doelgroep zijn stem niet horen. Dit is jammer. Als jong en studerend Groningen representeren we een kwart van de inwoners in de stad. Dat betekend dat wij een enorme invloed kunnen uitoefenen op het lokale beleid en regelgeving.

  • Jong en studerend Groningen stimuleren om te gaan stemmen.
  • Jongeren laten beseffen dat politiek gaat over hun eigen toekomst.
  • Politiek interessant maken voor jongeren.
  • Laagdrempelig en begrijpelijk maken van politiek.

Bekijk de trailer.

 

 

 

Verkiezingen

Woensdag 21 november, 07:30 - 21:00 uur

De gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Groningen. Jij stemt toch ook?! Meer informatie over de stemlokalen en de partijen: gemeente.groningen.nl/gemeenteraadsverkiezing-voor-kiezers

Mobiele stemlokalen: Hoofdstation, Stationsplein 6.30 – 20.00 & The Student Hotel 00:00 – 01:30 uur

 

 

 

Noorderpoortcollege - Stemlokaal

Woensdag 21 november, 07:30 - 21:00 uur
Locatie Hora Siccamasingel

Tijdens de gemeenteraadverkiezing van de nieuwe gemeente Groningen is er een stemlokaal op het Noorderpoortcollege aan de Hora Siccamasingel. Jij stemt toch ook?!

 

 

 

Uitslagenavond

Datum: woensdag 21 november 20:30 - 00:00 uur
Locatie: Groninger Forum, zaal 2, Hereplein 73
www.groningerforum.nl

Groningen kiest, uitslagenavondTraditiegetrouw staat het Groninger Forum op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen volledig in het teken van de uitslagen. Hoe stemmen Haren en Ten Boer? Hoe groot is de opkomst? En natuurlijk: wie wordt de grootste? Alle inwoners van Groningen, Haren en Ten Boer zijn welkom op deze bruisende avond.