adult iconPrijsvraag kiosk Zaagmuldersweg 67b

Midden in de Oosterparkwijk aan de kruising van de Zaagmuldersweg en Vinkenstraat staan sinds november 2022 twee gloednieuwe gebouwen. In één van deze gebouwen komt een Michi-Noeki (Zaagmuldersweg 67a). Voor het gebouw naast de Michi-Noeki is de gemeente op zoek naar een huurder. De gemeente schrijft hiervoor deze prijsvraag uit.

Michi-Noeki

Tekening Kiosk Zaagmuldersweg 67b

Wat is een Michi-Noeki

Een Michi-Noeki is een plek in de wijk waar je even kunt uitrusten, een kopje koffie kunt drinken met andere bewoners of naar de wc kunt. Je ontdekt er wat het laatste nieuws is en wat je de komende tijd allemaal kunt doen in de wijk. Je kunt de vragen die je hebt over de buurt of waar je naar op zoek bent stellen aan de gastvrouw of gastheer. Want dat zijn buurtbewoners die graag iets willen betekenen voor de wijk. Laad je telefoon of scootmobiel op, klap je laptop open, ga in overleg met iemand of kom gewoon een praatje maken.

De naam Michi-Noeki is afgeleid van de Japanse pleisterplaatsen Michi-No-Eki. Je spreekt het uit als: Mitsjie Noekie. In Japan zijn er heel veel van dit soort plekjes waar omwonenden elkaar kunnen ontmoeten. Het bestaat uit een openbaar toilet, een koffietafel en een klein kantoortje. De Michi-Noeki draagt dus bij aan de sociale infrastructuur en cohesie in een wijk. De Michi-Noeki is eigendom van de gemeente Groningen en zal worden beheerd door WerkPro. ​​​​​​

Kiosk

De Michi-Noeki is gelijktijdig gerealiseerd met het plaatsen van deze kiosk voor familiezaak Knollema. De behoefte aan een tabakszaak met lectuur en kaarten, maar waar je vooral terecht kan voor een praatje, bleek uit 2 petities van de bewoners. Deze petitie volgde op de aankondiging van het gedwongen vertrek van de winkel door uitbreidingsplannen van de Lidl. Honderden mensen uit de Oosterparkwijk tekenden voor het behoud van de familiezaak Knollema.

De functie die de winkel had was bovenal sociaal: voor veel mensen waren de mensen achter de toonbank een luisterend oor. We wilden graag deze belangrijke ontmoetingsbehoefte voor de wijk behouden en vinden het zeer spijtig dat dit toch niet is gelukt. Om die reden zoekt de gemeente Groningen een exploitant voor de nieuwe kiosk die aanvullend kan zijn aan de Michi-Noeki.

Kenmerken kiosk

De kiosk is net als de Michi-Noeki in bezit van de gemeente. De gemeente is dus op zoek naar een nieuwe huurder. De kiosk heeft een bruto vloeroppervlak van 49,3 m2 en een gebruiksoppervlak van 40,5 m² met daarin 2 ruimten: een winkelvloer van 29,7 m² en een pantry van 10,5 m² met een toilet, opslagkasten en een keukenblok met spoelbak en elektrische kookplaat.

De entree van de kiosk wordt ontsloten met een hellingbaan (door de gekozen constructie ligt de Kiosk iets boven het maaiveld). De kiosk is aangesloten op de waterleiding, het riool en het elektriciteitsnet; in de totale energiebehoefte wordt voorzien met 24 PV-panelen op het dak van de kiosk. De geschatte opbrengst bedraagt 8,7 megawatt per jaar, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Plattegrond kiosk Zaagmuldersweg

Kosten

De huurprijs die de gemeente in rekening brengt is kostendekkend en door de aanwezigheid van de zonnepanelen marktconform. De bruto huurprijs exclusief btw bedraagt € 12.242 op jaarbasis, oftewel een bruto huurprijs exclusief btw van € 1.020,16 per maand. 

Indien de uiteindelijke exploitant aanvullende wensen heeft ten behoeve van de indeling, inrichting of voorzieningen in, aan of op de kiosk, dan kan in overleg met de gemeente de haalbaarheid daarvan worden onderzocht. Alle meerkosten komen voor rekening van de exploitant en zullen worden verwerkt in de huurprijs.

Looptijd

De vergunning voor de kiosk verloopt op 18 februari 2032. De gemeente kan besluiten de vergunning te verlengen met maximaal 5 jaar.

Prijsvraag

Met de prijsvraag zoekt de gemeente een exploitant voor de kiosk die zelfstandig de huur kan opbrengen. Iedereen die interesse heeft, kan dat ons via deze prijsvraag laten weten. Het is belangrijk dat de kiosk een invulling krijgt die gesteund wordt door de Oosterpark.

Daarom zal de definitieve invulling van de kiosk in overleg met de buurt worden gekozen. De kandidaten die voldoende scoren (minimaal een 6) op de genoemde uitgangspunten worden daarom voorgelegd aan de bewoners van de Oosterparkwijk.

Via een stemming zal de winnaar uiteindelijk worden bepaald. Deze stemming kan dus gezien worden als een populariteitsstemming maar geeft geen garantie over het mogelijke succes van de onderneming in de kiosk.

Deelnemen

Hier vindt u alle informatie en voorwaarden die van toepassing zijn om deel te nemen aan de prijsvraag. Onderaan het document in bijlage 1 staat expliciet vermeld waar een aanmelding aan moet voldoen. De mee te sturen eigenverklaring vindt u in bijlage 2.

Alle ontvangen vragen worden beantwoord in één document. Dat document wordt uiterlijk 19 mei 2023 gepubliceerd en verstuurd aan iedereen die vragen heeft gesteld. We doen dit om iedereen deze informatie te geven en een gelijke kans te geven. Telefonisch worden geen vragen beantwoord.

Voordat u uw plan beschrijft, is het van belang dat u Prijsvraag kiosk Zaagmuldersweg 67b (pdf 408 kB) hebt gelezen.

Uw plan moet bestaan uit de volgende onderdelen:

 1. Voor- en achternaam
 2. Bedrijf/organisatie
 3. E-mail-adres
 4. Telefoonnummer
 5. Omschrijving plan (inleiding/korte introductie): maximaal 300 woorden
 6. Aan welke van de onderstaande voorwaarden voldoet uw plan?
  a. inspelen op de behoefte aan ontmoeting in de wijk;
  b. open, toegankelijk en uitnodigend zijn voor een breed publiek;
  c. aanvullend zijn aan de Michi-Noeki (op welke manier?);
  d. langjarig zich willen en kunnen verbinden aan deze plek;
  e. op korte termijn zich willen en kunnen verbinden aan deze plek (aub toelichten, maximaal 600 woorden).
 7. (Financiële) haalbaarheid
  Graag de haalbaarheid van uw plan onderbouwen. Dan kan met bijvoorbeeld:
  • resultaten uit het verleden, zoals (succesvolle) vergelijkbare bestaande exploitaties elders;
  • een (sluitende) business-case van de exploitatie;
  • toezeggingen van bijvoorbeeld financiers en/of een onderbouwing van beschikbaarheid over eigen vermogen;
  • een combinatie van bovengenoemde punten (aub toelichten, maximaal 750 woorden).
 8. Hebt u of bent u bereid om een passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering tegen beroepsrisico’s af te sluiten die is verzekerd tegen wettelijke en beroepsaansprakelijkheid?
 9. Bent u ingeschreven of bent u bereid zich in te schrijven in het beroeps- of handelsregister (Kamer van Koophandel)? Zo ja, wat is uw Kamer van Koophandelnummer?
 10. Belangrijk: Ingevulde en rechtsgeldig ondertekende eigenverklaring (bij een samenwerking van alle partijen afzonderlijk een eigenverklaring) graag mailen naar oudewijken@groningen.nl

Zie Prijsvraag kiosk Zaagmuldersweg 67b (pdf 408 kB) voor de eigenverklaring.

Planning

De planning ziet er als volgt uit:

 1. Publicatie prijsvraag: week van 10 april 2023
 2. Stellen van vragen: tot uiterlijk 12 mei 2023
 3. Beantwoorden vragen: tot uiterlijk 19 mei 2023
 4. Indienen aanmeldingen: uiterlijk 2 juni 2023
 5. Beoordelen aanmeldingen: 3 juni – 16 juni 2023
 6. Bekendmaking selectie: 19 juni 2023
 7. Bezwaartermijn: 10 kalenderdagen tot uiterlijk 29 juni 2023
 8. Publicatie op stemvan.groningen.nl: 3 juli 2023
 9. Sluiten stemmen: 31 juli 2023
 10. Bekendmaking winnaar: 1 augustus 2023
 11. Beoogde ingangsdatum huurovereenkomst: 1 september 2023